Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định. Do đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non. Đây là sáng kiến kinh nghiệm bậc mầm non hay dành cho các thầy cô cùng tham khảo, nhằm đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Sáng kiến kinh nghiệm - Sáng tạo đồ dùng từ chai nhựa cho trẻ mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm - Biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền trong trường mầm non

Đề tài: "Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non"

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục mầm non quyết định sự phát triển nhân cách con người mới XHCN. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học và thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết TWII khóa XIII "đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục". Muốn có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, người cán bộ quản lý phải luôn luôn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó tính đa dạng, phức tạp đặc trưng của ngành học mầm non đó là: Vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và là người mẹ thứ 2 của các cháu. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ học và bắt chước. Chính vì thể mà cô giáo mầm non phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới.

Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non nơi tôi đang công tác chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, về thâm niên tuổi đời, tuổi nghề. Chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu giáo dục mầm non. Nhận thức của giáo viên Mầm non về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, còn chung chung; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên, bên cạnh đó năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nhà trường không đồng đều... Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường còn hạn chế.

Đứng trước yêu cầu nội dung chương trình giáo dục mầm non, đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự say mê với công việc, luôn luôn tìm tòi khám phá cái mới để phù hợp với chủ đề vì đây chỉ là chương trình khung. Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển mạnh, yêu cầu giáo dục mầm non phải luôn có cái mới, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.

Bậc học Mầm non là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 0- 5 tuổi, tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ. Đội ngũ giáo viên Mầm non là lực lượng chăm sóc giáo dục trẻ, mọi thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của đội ngũ giáo viên.

Do vậy việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên... làm thế nào để người giáo viên thấy được nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Vậy làm thế nào để giúp giáo viên sáng tạo trong mỗi bài giảng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ? Chính vì thế bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo chuyên môn toàn trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài SKKN "Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non".

Từ những thực tế của nhà trường bản thân tôi chọn đề tài này nhằm mục đích tìm ra những biện pháp bồi dưỡng cần thiết, thích hợp và khả thi của người phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nơi tôi đang công tác, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, để tìm ra biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng nhân ái và có lý tưởng nghề nghiệp.

Tính mới của đề tài này: là đề tài được nhiều người quan tâm nên đã có nhiều tác giả nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng bản thân tôi đã suy nghĩ tìm ra nhiều giải pháp mới phù hợp hơn trong xu thế thực hiện chương trình giáo dục mầm non hiện nay nhằm tìm hiểu về thực trạng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trường mầm non nơi bản thân đang công tác. Nghiên cứu nhằm tìm ra những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trong nhà trường.

1.2. Phạm vi áp dụng: Đề tài có thể áp dụng rộng rải cho đội ngũ quản lý trong ngành giáo dục mầm non.

Đánh giá bài viết
17 33.871
Sắp xếp theo

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Xem thêm