Sáng kiến kinh nghiệm - Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm - Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu lớp 5 là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập hay dành cho các thầy cô giáo và phụ huynh tham khảo, nhằm giúp các em còn yếu môn toán nói chung, yếu phần hình học nói riêng học tốt hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán

Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu lớp 5

PHẦN I. MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hình học là nội dung cơ bản, chủ yếu của chương trình môn Toán ở Tiểu học, nó được rải đều tất cả các khối lớp và được nâng cao dần về mức độ. Từ nhận diện hình ở lớp 1, 2 sang đến tính chu vi, diện tích ở các lớp 3, 4, 5. Nói chung, hình học là môn học tương đối khó trong chương trình môn Toán vì nó đòi hỏi người học khả năng tư duy trừu tượng, những em có học lực khá và giỏi sẽ rất thích học môn này, ngược lại những em có khả năng tư duy chậm hơn thì rất ngại học dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém môn toán chiếm tỉ lệ khá cao so với các môn học khác.

Trước thực trạng đó, nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục, cho mỗi giáo viên đứng lớp là làm thế nào nâng cao chất lượng học sinh, tránh để học sinh ngồi nhầm lớp nhất là trong giai đoạn hiện nay cả ngành giáo dục đang ra sức thực hiện “Hai không với bốn nội dung” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tìm hiểu về mức đội kiến thức hình học ở Tiểu học và biết được người ta đưa vào những nội dung nhằm mục đích gì từ đó mà để ra phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh thì hiệu quả giảng dạy sẽ cao hơn.

Trong chương trình Toán 5 việc dạy nội dung hình học cho học sinh không khó, bên cạnh những thành công là giúp học sinh nắm được cách nhận diện hình, tìm diện tích, chu vi, thể tích thì cũng còn những hạn chế là các em chưa nắm rõ bản chất của đơn vị kiến thức, kết quả là chưa đáp ứng được yêu cầu của thực hành. Làm thế nào để các em có thể sử dụng kiến thức cơ bản một cách linh hoạt ở từng trường hợp cụ thể. Đó cũng là trăn trở của bản thân khi dạy cho học sinh kiến thức về nội dung hình học.

Đặt cho mình nhiệm vụ tháo gỡ những khó khăn trên, bản thân đã nhiều năm được phân công dạy lớp 5, năm học này lại được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5A, là lớp có tới 64.5% học sinh yếu môn toán (theo kết quả khảo sát đầu năm), trong quá trình giảng dạy tôi rút ra một vài kinh nghiệm trong việc giúp học sinh yếu kém học các bài có nội dung hình học. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu Lớp 5”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

 • Nhằm nâng cao chất lượng học sinh yếu kém.
 • Giúp học sinh hình thành ky năng, sử dụng thành thạo và vận dụng một cách linh hoạt các công thức trong giải toán.

III. ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 • Tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy bài hình tam giác,hinh thang.
 • Nghiên cứu cách hình thành kiến thức mới và vận dụng vào từng bài cụ thể.
 • Tiến hành thực nghiệm.

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 • Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài
 • Xây dựng cơ sở thực tiễn cho đề tài
 • Tìm hiểu nội dung, phương pháp để hình thành, khắc sâu và vận dụng công thức
 • Thực nghiệm sư phạm
Đánh giá bài viết
3 7.284
Sắp xếp theo
  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm