Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng cấp trường

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo luyện tập trước khi tham gia kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 NĂM HỌC 2017 - 2018

Đề chính thức MÔN: Giáo dục quốc phòng - an ninh

(Đề thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên giáo viên dự thi: .........................................................

Số báo danh:.................................................................................

Câu 1 (2 điểm): Nêu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Liên hệ bản thân với truyền thống nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật, tự giác, nghiêm minh.

Câu 2 (2 điểm): Nêu ý nghĩa và cách thực hiện động tác đi đều, đứng lại.

Câu 3 (2 điểm): Khái niệm lãnh thổ quốc gia là gì? Trình bày nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Câu 4 (2 điểm): Nêu một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia.

Câu 5 (2 điểm): Trường hợp vận dụng và thực hiện động tác đi khom, động tác trườn.

------------------ Hết ---------------

Đánh giá bài viết
1 670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm