Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Phương trung 2, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo, là tài liệu ôn tập hữu ích cho các em học sinh củng cố các dạng bài tập Toán, rèn luyện kỹ năng giải Toán hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tứ Yên

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tân Hiệp B năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Hùng Thắng năm 2014 - 2015

PHÒNG GD - ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II NĂM HỌC 2016 -2017

Môn: Toán - Lớp 5 – Thời gian 40 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm) Viết số:

a/ Năm phần mười..........................................................................................

b/ Sáu mươi hai phẩy bảy...............................................................................

c/ Bốn trăm hai mươi lăm phảy ba trăm linh hai.............................................

d/ Số gồm 7 đơn vị, 6 phần trăm, ba phần nghìn..............................................

Bài 2: (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 2m 6dm =............................m c/ 2cm2 5mm2 =........................ cm2

b/ 3 tấn 12kg =.........................tấn d/ 450m2 =....................ha

Bài 3: (1,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ Chữ số 4 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

450 m2 =....................ha

A. 4/ 1000 B. 4/100 C. 4/10 D. 4

b/ Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5viết dưới dạng số thập phân là:

A. 1,200 B. 1,02 C. 1,2 D. 1,020

c/ 5 phút 20 giây = ......................giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 520 B. 320 C. 80 D. 200

Bài 4: (2điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 186,34 + 521,85

b/ 516,4 + 350,28

c/ 2504 ×35

d/ 1476 : 12

Bài 5 (2 điểm): Có hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất sửa được 235,7 m đường. Đội thứ hai sửa được nhiều hơn đội thứ nhất 13,2 m đường. Hỏi cả hai đội sửa được bao nhiêu mét đường?
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bài 6 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 85 m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu dam2?

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Bài 7 (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện

1,25 + 2,344 + 0,75 + 1,532 + 4,124 =
.....................................................................................................................................

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán

Câu (Bài)

Đáp án hoặc gợi ý

Cho điểm

Câu 1 (1 điểm)

a) 5/10

b) 62,7

c) 425,302

d) 7,063

Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm

Câu 2 (1 điểm)

a) 2,6

b) 3,012

c) 2,05

d) 0,045

Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm

Câu 3 (1,5 điểm)

a) A; b) B; c) B

Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

Câu 4 (2 điểm)

708,19 866,68 87640 123

Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

Câu 5 (2,0 điểm)

Đội thứ hai sửa được số mét đường là:

235,7 + 13,2 = 248,9 (m)

Cả hai đội sửa được số mét đường là:

235,7 + 248,9 = 484,6 (m)

Đáp số: 484,6 m

Câu 6 (2điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

85 × = 17 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

85 × 17 = 1445 (m2) = 14,45 dam2

Đáp số: 1445 m2; 14,45 dam2

Đánh giá bài viết
17 4.915
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm