Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Toán cho các em học sinh.

Phòng GD&ĐT Cái Nước

Trường TH Trần Thới 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Toán

Năm học: 2017 – 2018

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1: Phân số thập phân là: (0,5 điểm)

A. \frac{27}{10}
B. \frac{27}{200}
C. \frac{35}{20}
D. \frac{27}{50}

Bài 2: Viết \frac{1}{10} dưới dạng số thập phân được: (0,5 điểm)

A. 0,01
B. 0,1
C. 0,001
D. 1,0

Bài 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: (1 điểm)

14 tấn 6 kg = .........kg.

A. 1406
B. 10406
C. 14006
D. 1460

2 dam2 49 m2 = .........m2

A. 2049
B. 2490
C. 249
D. 24900

Bài 4: Một viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Diện tích của nó sẽ là: (0,5 điểm)

A. 9000cm2
B. 90cm2
C. 900cm2
D. 9cm2

Bài 5: Phần nguyên của số 1942,54 là: (0,5 điểm)

A. 54
B. 194254
C. 1924
D. 1942,54

Bài 6: Năm đơn vị chín phần mười viết là: (0,5 điểm)

A. 5,09
B. 59
C. 5,9
D. 590

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)

a) \frac{14}{7} … 1

b) \frac{3}{10} .... \frac{2}{5}

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 2km2 = …………… ha b) 200000 m2 = ………. hm2

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5điểm)

0,32; 0,197; 0,4; 0,5

Bài 10: Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (2 điểm)

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán giữa học kì 1 lớp 5

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

3

4

5

6

Khoanh đúng

A

B

C, C

C

C

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)

a) \frac{14}{7} < 1

b) \frac{3}{10} < \frac{2}{5}

c) 3,125 > 2,075

d) 56,9 > 56

e) 42dm 4cm = 424cm

h) 9kg = 9000g

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 2km2 = 200ha b) 200000 m2 = 20hm2

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5 điểm)

0,197; 0,32; 0,4; 0,5

Bài 10: Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (2 điểm)

Bài giải

12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)

12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)

1500 : 4 = 375(cây) (0,25đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

Đánh giá bài viết
1 1.783
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm