Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2017 - 2018 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Toán cho các em học sinh.

Họ và tên học sinh:……………………...

Lớp: .....

Trường: TH Nguyễn Viết Xuân

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán

Năm học: 2017 - 2018

PHẦN I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (1 đ): Hỗn số 3\frac{2}{5} được chuyển thành phân số là?

A. \frac{17}{5} B. \frac{15}{5} C. \frac{6}{5} D. \frac{5}{17}

Câu 2 (1 đ): 3\frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09 C. 3,9 D. 3,90

Câu 3 (1 đ): Số bé nhất trong các số 45,538; 45,835; 45,358; 45,385 là:

A. 45,538 B. 45,835 C. 45,358 D. 45,385

Câu 4 (1 đ): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m2 4dm2 = ………m2 là:

A. 1504 B. 1540 C. 15,04 D. 15,40

PHẦN II: Tự luận (6 điểm)

Bài 1 (1 đ):

Điền dấu < ; > ; =

a) 53,2 ....... 53, 19 b) 9,843 ...... 9, 85

c) 26,5 ....... 26,500 c) 80,6 ........ 79,6

Bài 2 (2 đ):

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống :

35 km 106 m = ……… m

4 tấn 25 kg = …… tấn.

b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

25,71; 21,75; 72,15; 15,72; 75,12

Viết là: …………. ; …………. ; …………… ; ……………. ; ……………

Bài 3 (2 đ):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính:

a) Chiều dài, chiều rộng của thửa ruộng.

b) Diện tích của thửa ruộng.

Bài 4 (1 đ): Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 5 giữa học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào A. (1 điểm)

Câu 2: Khoanh vào B. 3,09 (1 điểm)

Câu 3: Khoanh vào C. 45,358 (1 điểm)

Câu 4: Khoanh vào C. 15,04 (1 điểm)

PHẦN II: Tự luận (6 điểm)

Bài 1 (1 đ): Tính đúng mỗi câu: (0,25 điểm)

a) 53,2 > 53, 19 b) 9,843 < 9, 85

c) 26,5 = 26,500 c) 80,6 > 79,6

Bài 2 (2 đ):

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

35 km 106 m = 35106 m (0,5 điểm)

4 tấn 25 kg = 4,025 tấn. (0,5 điểm)

b) Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

15,72; 21,75; 25,71; 72,15; 75,12 (1điểm)

Bài 3 (2 đ): Đúng lời giải và phép tính đạt số điểm:

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

a) Chiều dài của thửa ruộng là:

100 : 5 x 3 = 60 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

100 – 60 = 40 (m) (0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng là:

60 x 40 = 2400 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: (0,5 điểm)

a) Chiều dài: 60 m; chiều rộng: 40 m

b) Diện tích: 2400 (m2)

Bài 4 (1 đ):

Số đo một cạnh khu vườn đó là:

1000 : 4 = 250 (m) (0,25 điểm)

Diện tích khu vườn đó là:

250 x 250 = 62500 (m2) (0,25 điểm)

Đổi: 62500 (m2) = 6,25 (ha) (0,25 điểm)

Đáp số: 62500 m2 = 6,25 ha (0,25 điểm)

(HS có thể làm cách khác)

Đánh giá bài viết
10 8.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm