Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây đúng?
2018 2021 2019. y f x x
A. Hàm số đồng biến trên
.A
B. Đồ thị hàm số đi lên theo chiều từ trái sang phải.
C.
2020 2018 .f f
D.
2019 2020 .f f
Câu 2: Cho Tập hợp các hình bình hành; Tập hợp các hình vuông; Tập hợp các hình thoi.
:H
:V
:T
Tìm mệnh đề sai?
A. B. C. D.
.V T
.H T
.T H
.V H
Câu 3: Hai vec được gọibằng nhau khi và chỉ khi.
A. Giá của chúng trùng nhau và độ dài của chúng bằng nhau.
B. Chúng trùng với một trong các cặp cạnh đối của một hình bình hành.
C. Chúng cùng hướngđộ dài của chúng bằng nhau.
D. Chúng cùng phương và cùng độ dài.
Câu 4: Cho tập hợp . Tìm ?
3;2 , ;1 A B
A. . B. . C. . D. .
3;1
3;2
;2
1;2
Câu 5: Tịnh tiến đồ thị của hàm số sang phải 2 đơn vị ta được đồ thị của hàm số nào?
2
2y x
A. . B. . C. . D. .
2
2 2 y x
2
2 2 y x
2
2 2 y x
2
2 2 y x
Câu 6: Cho hình bình hành tâm . Khẳng định nào sau đây SAI?
ABCD
O
A. . B. . C. . D. .
2
AB AD AO
AB AD BD
2
AB CD DC
AB BC AC
Câu 7: Cho tập hợp . Tính tổng các phần tử thuộc
2 1 AA n n
.A
A. 6. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 8: Cho tập hợp . Tìm để một đoạn.
1;2 ; ; 4 A B m m
m
\A B
A. . B. . C. . D. .
2 m
5 2 m
3 m
5 m
Câu 9: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?
ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 LỚP 10 PTTH YÊN HOÀ HN 2019
A. . B. .
3 3 y x x
3
2 y x x
C. . D. .
4 4   y x x
2y x
Câu 10: Cho tam giác . Xác định vị trí điểm biết
ABC
M
MB AM CA
A. trực tâm tam giác . B. trọng tâm tam giác .
M
ABC
M
ABC
C. là trung điểm của . D. là hình bình hành.
M
BC
ABCM
Câu 11: Cho hình thang cân có hai đáy . Trong các phát biểu sau:
ABCD
AB
CD
I. Bốn véc cùng phương II. cùng hướng.
, , ,
AB CD BA DC
,
AB DC
III. ngược hướng IV. .
,
AD CB
AD BC
Phát biểu nào đúng?
A. I, II. B. I, II, III. C. II, III. D. III, IV.
Câu 12: Hàm số nào sau đâytập xác định ?
( ;2)
A. . B. . C. . D.
1
2
y
x
2 y x
1
| 2 |
x
y
x
2
x
y
x
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13: (3 điểm). Cho hàm số đồ thị .
2
2 3 1 y x x
P
a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
b/ Tìm tọa độ giao điểm của với đường thẳng .
P
9
4
2
y x
c/ Tìm giá trị lớn nhấtnhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
1
Câu 14: (3 điểm). Cho tam giác vuông cân tại , có trọng tâm . Cạnh . Gọi
ABC
A
G
AB AC a
,I J
lần lượt là trung điểm của .
,AB CG
a/ Chứng minh:
2
AI AC CB
2 0
GA GB GJ
b/ Tính theo :
a
CA CB
c/ Xác định quỹ tích điểm thỏa mãn: .
M
MA MB MC MB
Câu 15: (1 điểm). Cho hàm số đồ thị . Xác định để cắt các trục tọa
1 2 4 y m x m
d
m
d
độ tại 2 điểm sao cho tam giác cân.
,M N
OMN
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
1.C
2.B
3.C
4.A
5.D
6.B
7.A
8.B
9.D
10.C
11.A
12.D
ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13:
b/ Tọa độ giao điểm
1 7
2;5 , ;
2 4
A B
c/ Trên đoạn hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng tại
1
12
3x
Trên đoạn hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng tại
1
4
1 x
Câu 14:
b/
5
CA CB a
c/ Quỹ tích điểm thỏa mãn nằm trên đường tròn tâm bán kính
M
MA MB MC MB
I
2
2
a
Câu 15:
0m

Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm phần trắc nghiệm 12 câu, phần tự luận 3. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm