Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 gồm 2 mã đề chẵn và lẻ, với thời gian làm bài là 45 phút, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ và chính xác đáp án để các bạn có thể đối chiếu kết quả trong quá trình làm bài. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 3

MÔN HÓA HỌC 11 – NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ CHẴN (dành cho học sinh có số báo danh chẵn)

Câu 1 (3,0 điểm) Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp:

a/ Cho metan + Cl2 (1:1 và as)

d/ Đime hóa axetilen (xt, t0).

b/ Sục khí etilen vào dd Br2.

e/ Cho axetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3, t0)

c/ Trùng hợp etilen (t0, p, xt)

f/ Cho buta-1,3-đien tác dụng với dd Br2 dư.

Câu 2 (2,0 điểm)

1/ Viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế metan từ natri axetat (CH3COONa), ancol etylic (C2H5OH) từ etilen (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

2/ Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: etan, propilen, axetilen.

Câu 3 (3,0 điểm)

1/ Cho một ankan X thực hiện phản ứng thế với Clo tỉ lệ 1 : 1 thu được sản phẩm chứa 33,33% clo về khối lượng.

a/ Xác định công thức phân tử của X.

b/ Biết X phản ứng với Cl2 (tỉ lệ 1 : 1) chỉ thu được 3 sản phẩm monoclo. Xác định CTCT của X?

2/ Cho 1,14 gam hỗn hợp (G) gồm 2 ankin X và Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp vào dd brom dư đến hoàn toàn thấy có 8 gam Br2 phản ứng.

a. Xác định CTPT của 2 ankin?

b. Nếu cho 1,14 gam hỗn (G) trên vào dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 2,205 gam kết tủa vàng nhạt. Xác định CTCT của X và Y?

Câu 4 (2,0 điểm):

1/ Hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối so với hiđro bằng 4,25. Nung X với xt Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng 68/13. Xác định hiệu suất phản ứng.

2/ Trong một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,1 mol propin; 0,2 mol axetilen, 0,3 mol metan, 0,6 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng a. Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được 17,92 lít hỗn hợp khí Z và kết tủa. Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Xác định a.

-------------------------------------------------------------------------

Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80; Ag = 108.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHẴN

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.990
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm