Đề thi học kì 1 lớp 1 Công nghệ giáo dục năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA
ĐỊNH CUỐI 1
.............................................................................. NĂM HỌC 2019-2020
............................................................................... Môn: Tiếng Việt - Lớp 1
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ tên : ……………………..........................................................…
Lớp 1............ Trường tiểu học ………….
KT đọc
I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG
1. Đọc âm, vần, tiếng, từ - M1
s
n
tr
ngh
ph
q
gh
k
an
¨m
oac
oanh
uy
©p
ach
inh
chÝch
nhµ
hu¬
c¸m
h¸t
ng«
mÇm
que
kh¨n
quµng
ngoan
chÌ sen
r¹p h¸t
lÞch
2. Đọc đoạn - M3
C¸c loµi vËt, hoa ®· ngñ say vÉn ch¼ng ngñ. lÊy qu¹t giÊy
phe phÈy cho bÐ m¸t tÝch ®Ó ru ngñ. cho nghe vÒ c¸c
loµi thó
3. Đưa tiếng ngoan, hoa, ®¸, cam vào hình - M2
4. Nối ô ch cho phù hợp - M4
®i
nh¶ h¹t
b¾t khoan
s©u nÊy
¨n mÆc
du lÞch
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
¨n qu¶
b¾t nhÆt
KT viết II. KIỂM TRA VIẾT
1. Viết âm, vần, tiếng, từ - M1,4
(Giáo viên đọc lần ợt 3 âm, 3 vần, 3 tiếng, 3 từ bất kỳ trong phần đọc âm,
vần, tiếng, từ cho học sinh viết. Thời gian nhiều nhất để học sinh viết âm, viết vần
6 phút, viết tiếng 4 phút, viết từ 5 phút).
2. Viết câu - M3,4 (Giáo viên đọc 2 câu trong phần đọc đoạn cho học sinh viết. Thời gian
nhiều nhất để học sinh viết câu 20 phút).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề thi học kì 1 lớp 1 Công nghệ giáo dục năm 2019 - 2020 bao gồm các bài tập ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 cùng môn Toán lớp 1, giúp cho kì thi học kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 lớp 1 Công nghệ giáo dục năm 2019 - 2020 trên không chỉ giúp các em học sinh củng cố được kiến thức đã được học môn Toán, Tiếng Việt mà còn nắm được các dạng, cấu trúc bài thi của môn Tiếng Việt theo chương trình Công nghệ giáo dục để có thể làm bài thi tốt hơn và thi đạt kết quả tốt hơn.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 1 lớp 1 Công nghệ giáo dục năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
4 3.531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm