Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019, đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 được biên tập bám sát nội dung sách Macmillan giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

0 - apple

1 - cup

2 - gate

3 - hand

4 - mops

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

1 - monkey

2 - eggs

3 - dog

4 - pots

5 - Ann

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

1 - b. hat

2 - c. Ann

3 - a. boxes

4 - a. bottles

5 - b. mouse

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

1 - bag

2 - car

3 - milk

4 - goat

5 - hens

Trên đây là Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4.739
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm