Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi bài tập, đề thi kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Câu 1: Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên

A. mùa đông rất lạnh và mùa hạ rất nóng, mưa nhiều.

B. có nhiều tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá.

C. có sự phân hóa thiên nhiên theo lãnh thổ rõ rệt.

D. nền nhiệt cao, cán cân bức xạ quanh năm dương.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển KT- XH?

A. Thuận lợi để cho nước ta phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông.

B. Nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản rất phong phú, đa dạng với nhiều loại.

C. Là cơ sở phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với đa dạng các loại nông sản.

D. Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như khoáng sản, thủy sản, lâm sản.

Câu 3: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện rõ ở các yếu tố nào sau đây?

A. Tổng số giờ nắng trên 3000giờ/năm.

B. Tổng số giờ nắng 1400-3000 giờ/năm.

C. Tổng số giờ nắng 1500 - 2000 giờ/năm.

D. Tổng số giờ nắng dưới 1400 giờ/năm.

Câu 4: Những vùng núi nào sau đây của nước ta địa hình có hướng vòng cung?

A. Tây Bắc và Trường Sơn Nam.

B. Trường Sơn Bắc và Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

D. Đông Bắc, Trường Sơn Nam.

Câu 5: Tình trạng đất nông nghiệp bị thu hẹp và hoang mạc hóa của nước ta xảy ra nghiêm trọng nhất ở dải bờ biển Trung Bộ là do hiện tượng nào sau đây gây ra?

A. Lũ lụt thất thường.

B. Sạt lở bờ biển.

C. Cát bay, cát chảy.

D. Xâm nhập mặn

Câu 6: Qua biểu đồ biểu thị lượng mưa và lượng bốc hơi của các địa điểm sau, nhận xét nào sau đây không chính xác?

Lượng mưa và lượng bốc hơi (mm)

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý

Biểu đồ biểu thị lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh

A. Cân bằng ẩm của TP Hồ Chính Minh cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.

B. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn TP Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.

C. Cân bằng ẩm của Huế cao hơn TP Hồ Chí Minh và cao hơn cả Hà Nội.

D. Lượng bốc hơi của Huế cao hơn Hà Nội và thấp hơn TP Hồ Chí Minh.

Câu 7: Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta có hướng chính là

A. đông bắc.

B. tây nam.

C. đông nam.

D. tây bắc.

Câu 8: Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 6 -7, hãy cho biết các dãy núi nào sau đây của nước ta chạy theo hướng tây bắc- đông nam?

A. Tam Điệp, Pu Sam Sao, Ngân Sơn.

B. Hoành Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

C. Con Voi, Tam Điệp, Pu Đen Đinh.

D. Con Voi, Pu Sam Sao, Ngân Sơn.

Câu 9: Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết trong các loại đất sau đây thì loại nào chiếm diện tích nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long của nước ta?

A. Đất cát biển.

B. Đất phù sa sông.

C. Đất mặn.

D. Đất phèn.

Câu 10: Một số thiên tai thường hay xảy ra ở nước ta là

A. bão, ngập lụt, lũ quét, hạn hán và động đất cấp độ mạnh.

B. bão, ngập lụt, lũ quét, hạn hán và động đất cấp độ nhẹ.

C. bão, ngập lụt, lũ quét xảy ra ở khắp mọi miền đất nước.

D. bão, ngập lụt trên diện rộng, lũ quét, hạn hán và sóng thần.

Câu 11: Việt Nam nằm ở

A. rìa phía tây của bán đảo Đông Dương.

C. khu vực nhiệt đới gió mùa bán cầu Nam.

B. phía đông đại dương Thái Bình Dương.

D. rìa phía đông của bán đảo Đông Dương.

Câu 12: Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là

A. tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.

B. dù tổng diện tích rừng đang tăng nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.

C. chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.

D. tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.

Câu 13: Qua bảng số liệu về nhiệt độ trung bình các tháng của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhận xét nào sau đây đúng nhất?

Nhiệt độ TB tháng (0C)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hà Nội

17,2

18,1

20,7

24,2

26,6

29,8

29,2

29,1

28,3

26,1

23,1

19,3

TP Hồ Chí Minh

26,5

27,6

29,0

30,5

29,5

28,5

28,0

28,0

27,6

27,6

27,0

26,0

(Nguồn Tổng cục Du Lịch Việt Nam)

A. Biên độ nhiệt trung bình năm của Hà Nội nhỏ hơn nhiều so với TP Hồ Chí Minh.

B. Nhiệt độ trung bình tháng 6 ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều cao nhất trong năm.

C. TP Hồ Chí Minh có số tháng nhiệt độ từ 270C trở lên nhiều hơn Hà Nội là 6 tháng.

D. TP Hồ Chí Minh có số tháng nhiệt độ từ 270C trở lên nhiều hơn Hà Nội là 7 tháng.

Câu 14: Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc nước ta?

A. Chủ yếu là đồi núi thấp dưới 500 mét.

B. Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

C. Là vùng núi núi cao, đồ sộ nhất nước ta.

D. Địa hình có hướng tây bắc- đông nam.

Câu 15: Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta có đường biên giới với nước Lào dài nhất?

A. Quảng Nam.

B. Quảng Bình.

C. Kon Tum.

D. Nghệ An.

Câu 16: Nguồn lợi nào sau đây không phải là thế mạnh ở đồng bằng nước ta?

A. Thủy năng.

B. Rừng.

C. Khoáng sản.

D. Du lịch.

Câu 17: Thiên nhiên vùng biển nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Có tính cận xích đạo.

C. Mang tính cận nhiệt.

B. Thay đổi thất thường.

D. Đa dạng và giàu có.

Câu 18: Vùng nào sau đây của nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão?

A. Ven biển Nam Bộ.

C. Ven biển Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

D. Ven biển Nam Trung Bộ.

Câu 19: Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam của nước ta là

A. thiên nhiên mang sắc thái cận xích đạo gió mùa.

B. biên độ nhiệt trung bình năm lớn và mưa ít.

C. thành phần các loài cận nhiệt chiếm chủ yếu.

D. mùa đông có nhiệt độ trung bình dưới 200C.

Câu 20: Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có

A. địa hình cao, lượng mưa nhỏ.

B. địa hình thấp, lượng mưa nhỏ

C. địa hình cao, lượng mưa lớn.

D. địa hình thấp, lượng mưa lớn.

Câu 21: Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi nước ta?

A. Nhiều sông, chế độ nước theo mùa.

B. Sông nhiều nước và giàu phù sa.

C. Mạng lưới sông ngòi rất dày đặc.

D. Mạng lưới sông ngòi rất thưa thớt.

Câu 22: Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học, hãy cho biết mùa mưa của vùng khí hậu Đông Bắc Bộ nước ta vào mùa nào sau đây?

A. Mùa xuân.

B. Mùa thu.

C. Mùa hạ.

D. Mùa đông.

Câu 23: Biển Đông ảnh hưởng nhiều nhất và sâu sắc nhất đến thiên nhiên nước ta ở thành phần tự nhiên nào sau đây?

A. Tài nguyên.

B. Địa hình.

C. Khí hậu.

D. Sinh vật.

Câu 24: Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết lát cắt địa hình từ TP Hồ Chí Minh đến Sông Cái của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

A. Cao nguyên Di Linh thấp hơn cao nguyên Lâm Viên.

B. Địa hình thấp dần từ Sông Cái đến ngọn núi Bi Doup.

C. Địa hình thấp dần từ TP Hồ Chí Minh đến Sông Cái.

D. Địa hình cao dần từ cao nguyên Lâm Viên đến Bảo Lộc.

Câu 25: Nước ta có thể nuôi, trồng được các loài sinh vật nhiệt đới, cận nhiệt và cả ôn đới là do nước ta chủ yếu có

A. lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, đất đai màu mỡ.

B. khí hậu mang tính nhiệt đới và phân hóa đa dạng.

C. thiên nhiên mang tính nhiệt đới và cận xích đạo.

D. khí hậu mang tính chất ôn đới, thay đổi theo mùa.

Câu 26: Biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nước ta quan trọng nhất là

A. chống ô nhiễm nguồn nước, đất.

C. qui định việc mua bán động vật.

B. ban hành sách đỏ Việt Nam.

D. bảo vệ rừng và trồng mới rừng.

Câu 27: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt?

A. Hướng núi mở rộng về phía đông bắc đón gió mùa mùa đông.

B. Là vùng núi Hoàng Liên Sơn cao nhất nước ta với 3 đai cao.

C. Là vùng núi cao, đồ sộ với nhiều thung lũng hút gió mạnh.

D. Là vùng đồi núi thấp, gió mùa mùa hạ hoạt động rất mạnh.

Câu 28: Tính đồi núi của nước ta thể hiện ở yếu tố cơ bản nào sau đây?

A. Địa hình có hướng chạy rất phức tạp.

B. ¾ diện tích lãnh thổ là cao nguyên.

C. Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.

D. Núi cao chiếm 20% diện tích cả nước.

Câu 29: Biển Đông tác động đến thiên nhiên nước ta thể hiện qua đặc điểm nào sau đây?

A. Làm cho khí hậu mang tính chất lục địa khắc nghiệt.

B. Làm cho khí hậu mang tính chất hải dương điều hòa.

C. Làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hoá đa dạng.

D. Làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nóng ẩm.

Câu 30: Phía bắc phần đất liền của lãnh thổ nước ta giáp với

A. Cam-pu-chia.

B. Trung Quốc.

C. Mi-an-ma.

D. Biển Đông.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý

ĐÊ

701

1

D

2

B

3

B

4

D

5

C

6

A

7

A

8

C

9

D

10

B

11

D

12

B

13

C

14

A

15

D

16

A

17

D

18

C

19

A

20

C

21

D

22

C

23

C

24

A

25

B

26

B

27

A

28

C

29

B

30

B

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 12 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 12 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.058
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm