Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP HCM năm 2020

Trang 1/7 - Mã đề thi 121
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Môn: TOÁN – LỚP 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ Ngày kiểm tra : 26/12/2020
PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 câu – 8 điểm)
Thời gian : 75 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề gồm có 7 trang)
Câu 1: Cho 3 số dương a, b, c và a khác 1. Khẳng định nào sau đây SAI ?
A.
a a a
log (b c) log b.log c
B.
a a a
log (bc) log b log c
C.
a a a
b
log log b log c
c
D.
a a
b c
log log
c b
Câu 2: Tính đạo hàm hàm số
x
y
2020
A.
x
y' x.
1
2020
B.
x
y '
ln
2020
2020
C.
x
y' .ln 2020 2020
D.
x
y .log 2020 2020
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi hàm số f(x) nghịch biến
trên khoảng nào dưới đây ?
A. (2; + ∞) B. (– 2; 0) C. (0; 2) D. (– ∞; – 2)
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên (0; +∞)
bằng :
A. 2 B. – 1 C. – 2 D. 0
Câu 5: Tập xác định của hàm số :
y (x )
4
4
là :
A. (4; +
∞)
B. R C. R\{4} D. (– ∞; 4)
đ
ề : 121
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/7 - Mã đề thi 121
Câu 6: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là 3, 4, 5. Thể tích của hình hộp chữ nhật này bằng
A. 20 B. 60 C. 30 D. 94
Câu 7: Hình nón có đường sinh bằng 6, bán kính đáy bằng 4 thì diện tích xung quanh của hình nón này
bằng
A. 12𝜋 B. 10 𝜋 C. 24 𝜋 D. 48 𝜋
Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số
y log ( x )
7
2 1
A.
y '
x
2
2 1
B.
y'
( x ).ln
2
2 1 7
C. y '
( x ).ln
1
2 1 7
D.
ln
y '
x
2 7
2 1
Câu 9: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là :
A. 3 B. 1 C. 0 D. 2
Câu 10: Một hình chóp S.ABC biết tam giác ABC vuông góc tại A, AB = 2, AC = 4, chiều cao hình chóp
bằng 6. Thề tích hình chóp này bằng :
A. 6 B. 24 C. 12 D. 8
Câu 11: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào ?
A. y = x
3
– 3x
2
– 1 B. y = x
4
– 4x
2
– 1 C. y = – x
4
+ 4x
2
1 D.
x
y
x
2 1
1
Câu 12: Hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông có cạnh bằng 4. Diện tích xung quanh của hình trụ
này bằng
A. 16 𝜋 B. 24 𝜋 C. 12 𝜋 D. 32 𝜋
Câu 13: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
Trang 3/7 - Mã đề thi 121
Giá trị cực đại của hàm số f(x) là :
A. 3 B. 4 C. – 2 D. 2
Câu 14: Tập xác định của hàm số
y ln( x)
1
là :
A. (1; + ∞) B. (– ∞; 1) C. R\{1} D. R
Câu 15: Cho hình lăng trụ
ABC.A B C
 
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
a
,
3a
AA
2
. Biết rằng hình
chiếu vuông góc của
A
lên
ABC
là trung điểm H của
BC
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đó.
A.
3
3a
V
2
8
. B.
3
a
V
2
8
. C.
3
3a
V
3
8
. D.
3
a
V
3
8
.
Câu 16: Tập hợp nghiệm S của bất phương trình :
2
x 3x
2 25
5 4
là :
A. S = (1; 2) B. S = [1; 2]
C.
S ( 2; 1)
D.
S ( ;1) (2; )
Câu 17: Số giao điểm của đồ thị (C) : y = 2x
3
+ 3x
2
– 12x + 1 và đường thẳng d : y = 2x + 1 là :
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 18: Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a là :
A.
2
S 9 a
. B.
2
S 3 a
. C.
2
S 2 a
. D.
2
S 3a
.
Câu 19: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc của cạnh bên với đáy hình chóp bằng 60
0
.
Ta có thể tích V của hình chóp S.ABCD bằng :

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP HCM năm 2020 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 12 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Toán 12 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm giúp hệ thống kiến thức được học trong chương trình Toán 12 học kì 1, là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP HCM năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm