Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17 - Phần 1 với nhiều câu hỏi từ thông hiểu cho tới vận dụng cao nhằm giúp bạn dễ dàng nắm bắt các sự kiện quan trọng, tình hình trong thời kì Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước 19-12-1946.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 2

 • 1
  Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
 • 2
  Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?
 • 3
  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào sẽ vào nước ta theo quyết định của Đồng Minh?
 • 4
  Sau Cách mạng tháng Tám, cuộc đấu tranh của Đảng và Chính phủ ta để thực hiện
 • 5
  Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập
 • 6
  Theo quyết định của Đồng Minh, quân Anh sẽ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương từ
 • 7
  Nước nào đã giúp đỡ Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào 9-1945?
 • 8
  Quân dân ta mở đầu cho đấu tranh chống Pháp trở lại xâm lược 1945 ở đâu?
 • 9
  Với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, quân Trung Hoa Dân quốc không dám.........., mà dùng bọn tay sai phá hoại cách mạng nước ta từ bên trong.
 • 10
  Sự kiện nào đánh dấu Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?
 • 11
  Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào nào?
 • 12
  Nội dung thứ hai của Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 mà Chính phủ ta kí với Pháp là gì?
 • 13
  Nội dung nào phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
 • 14
  Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
 • 15
  Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
47 15.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm