Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17 phần 1 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17 phần 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án được VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức bài học trên lớp, chuẩn bị ôn luyện cho bài thi học kì 1 lớp 12.

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 17 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Lịch sử lớp 12, giúp học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học và đánh giá khả năng của bản thân thông qua bài trắc nghiệm Sử 12 có đáp án trực tiếp.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Để cổ động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tờ báo nào đã xuất hiện?
 • Câu 2: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
 • Câu 3: Nhận xét chung về thái độ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với quân dội Tưởng Giới Thạch là:
 • Câu 4: Đại điện Việt - Pháp kí Tạm ước ngày 14/9/1946 là ai?
 • Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14 - 9 - 1946 với Chính phủ Pháp tại đâu?
 • Câu 6. Theo quyết định của Đồng Minh, quân Anh sẽ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương từ
 • Câu 7. Nước nào đã giúp đỡ Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào 9-1945?
 • Câu 8. Quân dân ta mở đầu cho đấu tranh chống Pháp trở lại xâm lược 1945 ở đâu?
 • Câu 9. Với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, quân Trung Hoa Dân quốc không dám.........., mà dùng bọn tay sai phá hoại cách mạng nước ta từ bên trong.
 • Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?
 • Câu 11. Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?
 • Câu 12. Nội dung thứ hai của Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 mà Chính phủ ta kí với Pháp là gì?
 • Câu 13. Nội dung nào phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
 • Câu 14. Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
 • Câu 15. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công?
 • Câu 16. Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
 • Câu 17. Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?
 • Câu 19. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào sẽ vào nước ta theo quyết định của Đồng Minh?
 • Câu 19. Sau Cách mạng tháng Tám, cuộc đấu tranh của Đảng và Chính phủ ta để thực hiện
 • Câu 20. Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
90 32.444
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm