Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12, được VnDoc.com trình bày chi tiết trong bài viết này. Hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích môn Lịch sử 12 dành cho các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 7 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12 bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 49, 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1. Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919- 1925 là

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

B. Các nước thắng trận họp hội nghị ở Vécsai - Oasinhtơn để bàn về hoà bình thế giới.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời.

D. Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam.

2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đẩu tư vốn nhiều nhất vào ngành

A. đồn điền trồng cao su.

B. công nghiệp khai mỏ.

C. giao thông vận tải.

D. ngân hàng.

3. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là

A. các ngành, các vùng kinh tế phát triển không đều.

B. một số ngành kinh tế có nguy cơ bị thui chột.

C. Việt Nam trở thành thị truờng tiêu thụ hàng hoá của Pháp.

D. nguồn ngân sách Pháp thu được từ thuế ngày một tăng.

4. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là

A. gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919

B. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đé dân tộc và ván đé thuộc địa của Lênin năm 1920.

C. được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Quốc tế năm 1923.

D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản năm 1924

Trả lời:

1

2

3

4

C

A

C

B

Bài tập 2 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai:

Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Sự biến đổi vế kinh tế, xã hội ở Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai không ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các khuynh hướng cách mạng khác nhau.

Trí thức tiểu tư sản là lực lượng cách mạng rất nhạy cảm vói thời cuộc, dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự canh tân của đất nước.

Giai cấp tư sản dân tộc là giai cấp hăng hái nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đáu thế kỉ XX.

Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.

Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng cách mạng.

Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son (8 - 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.

Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn để thuộc địa của Lênin trong lần Người sang Nga dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

Trả lời:

Đ

Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Đ

Sự biến đổi vế kinh tế, xã hội ở Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai không ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các khuynh hướng cách mạng khác nhau.

Đ

Trí thức tiểu tư sản là lực lượng cách mạng rất nhạy cảm vói thời cuộc, dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự canh tân của đất nước.

S

Giai cấp tư sản dân tộc là giai cấp hăng hái nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đáu thế kỉ XX.

S

Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.

Đ

Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng cách mạng.

Đ

Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son (8 - 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.

S

Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn để thuộc địa của Lênin trong lần Người sang Nga dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

Bài tập 3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy phân tích những ảnh huởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

 • Chiến tranh thế giới thứ nhât kết thúc -> Pháp tăng cường chính sách cai trị và khai thác thuộc địa. Bộ máy đàn áp, cảnh sát, mật thám, nhà tù hoạt động ráo riết. Ngoài ra còn cải cách chính trị - hành chính: đưa thêm người Việt vào làm các công sở, lập Viện dân biểu…. -> Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.
 • Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.
 • Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như: Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)... tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

Bài tập 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam như thế nào?

Trả lời:

* Về kinh tế:

 • Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân lực sản xuất, song rất hạn chế.
 • Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.
 • Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

* Về xã hội:

 • Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.
 • Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.
 • Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai. Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.
 • Tư sản Việt Nam: ra đời sau thế chiến I, bị tư sản Pháp chèn ép, số lượng ít, thế lực kinh tế yếu bị phân hóa thành hai bộ phận:
  • Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.
  • Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.
 • Giai cấp công nhân: Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước, chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

* Tóm lại: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam diễn ra những biến đổi quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt, phong phú về nội dung và hình thức.

Bài tập 5 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Trong những chuyển biến mới ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Trong những chuyển biến mới về xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến là quan trọng nhất. Vì với sự ra đời của các giai cấp mới các khuynh hướng đấu tranh giải phóng dân tộc phong phú hơn. Đặc biệt mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt, phong phú về nội dung và hình thức.

Bài tập 6 trang 52, 53 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hoàn thành bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.

Năm

Những hoạt động chính

Ý nghĩa

1919

1920

1921-1922

1923-1925

Trả lời:

Năm

Những hoạt động chính

Ý nghĩa

1919

- thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ai Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.

Khẳng định muốn giải phóng các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của chính mình

1920

- Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin.

- tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

- Tìm thấy và khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

- Trở thành người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Người

1921-1922

- Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan ngôn luận của Hội.

- Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.

Thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa

1923-1925

- 6/1923: Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

- 11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Là thời kì trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Leenin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài tập 7 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925.

Trả lời:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và chính sách thống trị của thực dân Pháp cũng như ảnh hưởng của tình hình thế giới, phong trào cách mạng Việt Nam có chuyển biến mới, lực lượng tham gia đông đảo, mục tiêu, hình thức phong trào đấu tranh phong phú.

Về lực lượng của phong trào rất phong phú: có những sỹ phu đã chuyển sang lập trường dân chủ tư sản, tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, lại có những hoạt động đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản, phong trào công nhân, nông dân.

Về mục tiêu: có những phong trào theo khuynh hướng vô sản, tiêu biểu là những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

Về hình thức đấu tranh: có cả đấu tranh tập hợp, công khai, hoạt động bí mật, bất hợp pháp. Về quy mô diễn ra rộng lớn, cả ở trong nước và hải ngoại (Pháp, Trung Quốc)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giải SBT Lịch Sử 12

  Xem thêm