Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 phần 2 Online

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 21

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 phần 2 bao gồm các câu hỏi Sử 12 có đáp án, được VnDoc tổng hợp phân cấp từ dễ đến khó nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, ôn luyện nâng cao kết quả trước khi bước vào bài thi THPT Quốc gia môn Sử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Lịch sử lớp 12, giúp học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức trọng tâm xoay quanh nội dung Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965). Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1
  Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào?
 • Câu 2
  Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì?
 • Câu 3
  Hình thức khởi nghĩa chống lại ách thống trị của Mĩ - Diệm đã diễn ra đầu tiên ở đâu?
 • Câu 4
  Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?
 • Câu 5
  Vì sao hệ thống đường Trường Sơn được gọi là đường 559?
 • Câu 6
  Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?
 • Câu 7
  Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt là
 • Câu 8
  Điểm khác biệt về quy mô giữa “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” của Mĩ là
 • Câu 9
  Cho dữ liệu sau:

  1. phong trào Đồng khởi bùng nổ ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.

  2. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

  3. phong trào đầu tiên bùng nổ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng.

  4. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

  Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian.
 • Câu 10
  Thắng lợi của quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” chứng tỏ
 • Câu 11
  Những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân và dân miền Nam từ 1961 – 1965 có tác dụng
 • Câu 12
  Ý nghĩa lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là
 • Câu 13
  Từ thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì?
 • Câu 14
  Ngay sau khi hiệp định Giơ ne vơ được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp dựng ra chính quyền Ngô Đình Diệm là vì
 • Câu 15
  Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chính quyền Mĩ-Diệm tập trung nhiều nhất vào việc
 • Câu 16
  Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, quân đội Sài Gòn có vai trò như thế nào trên chiến trường?
 • Câu 17
  Chiến thắng Bình Giã (1964) có ý nghĩa như thế nào?
 • Câu 18
  Vì sao, để đưa miền Bắc tiến lên CNXH, Đảng ta xác định phải tiến hành ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
 • Câu 19
  Kế hoạch Giôn xơn – Mác Namara là một bước thụt lùi trong chiến lược chiến tranh đặc biệt vì
 • Câu 20
  Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
59 59.309
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm