Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 1) với nhiều câu hỏi thú vị và bổ ích cho quá trình học tập được VnDoc sưu tầm và biên soạn. Hy vọng bài trắc nghiệm sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về thời kì Chiến tranh lạnh cũng như các vấn đề xoay quanh.

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 2)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh?
 • 2
  Thỏa thuận Đông - Tây những năm M. Goócbachốp lên cầm quyền xoay quanh những vấn đề cơ bản nào?
 • 3
  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào thời gian nào?
 • 4
  Tại sao đến những năm 50 của thế kỉ XX, chiến tranh Đông Dương lại ngày càng chịu sự tác động của hai phe?
 • 5
  Chiến tranh lạnh chấm dứt đưa đến hệ quả nào?
 • 6
  Nguyên nhân nào khiến Liên Xô và Mĩ phải tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
 • 7
  Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết tại đâu?
 • 8
  Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • 9
  Thế nào là cuộc "Chiến tranh lạnh" theo phương thức đầy đủ nhất?
 • 10
  Chủ trương của Liên Xô trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
 • 11
  Tình hình thế giới những năm sau Chiến tranh lạnh đã đặt các quốc gia trong tình thế nào?
 • 12
  Khối quân sự nào được thành lập ở Tây Âu thời kì chiến tranh lạnh?
 • 13
  Kế hoạch Mác San được ra đời vào thời gian nào?
 • 14
  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do bao nhiêu quốc gia cùng nhau sáng lập?
 • 15
  Sự kiện nào sau đây đã chi phối mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.197
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm