Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 1

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Xin mời các em học sinh làm bài Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 1 để bổ sung kiến thức của mình. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật lần hai được khởi đầu từ
 • Câu 2:
  Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày nay là do
 • Câu 3:
  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ ngày nay là
 • Câu 4:
  Từ những năm 70 (thế kỉ XX) đến nay, cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật diễn ra chủ yếu về
 • Câu 5:
  Điểm khác nhau cơ bản về đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai so với lần thứ nhất là
 • Câu 6:
  Năm 1997, một thành tựu sinh học gây chấn động lớn dư luận thế giới, đó là
 • Câu 7:
  Nước đầu tiên mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ là
 • Câu 8:
  Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
 • Câu 9:
  Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học- công nghệ, đã dẫn đến hiện tượng
 • Câu 10:
  Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là
 • Câu 11:
  Hạn chế cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ là
 • Câu 12:
  Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nó đã phản ánh
 • Câu 13:
  Một hệ quả quan trọng của cách mạng KH - CN từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là
 • Câu 14:
  Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhằm
 • Câu 15:
  AFTA là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.873
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm