Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 8 - Phần 1

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 8

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 8 - Phần 1 giúp học sinh lớp 12 làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án, ôn luyện chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 8 có đáp án thuộc bộ đề trắc nghiệm Lịch sử 12 theo bài giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, nâng cao kết quả học tập môn Sử 12 và chuẩn bị cho các bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 đạt kết quả cao.

 • 1
  Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản
 • 2
  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?
 • 3
  Lĩnh vực được Nhật Bản tập trung sản xuất là
 • 4
  Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là
 • 5
  Nhật Bản đã lợi dụng chiến tranh của hai nước nào đề bù đắp thiệt hại do chiến tranh?
 • 6
  Giai đoạn kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào thời gian nào?
 • 7
  Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới vào thời gian nào?
 • 8
  Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản?
 • 9
  Nhật Bản thực hiện biện pháp nào trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật để đạt hiệu quả cao nhất?
 • 10
  Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị?
 • 11
  Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản
 • 12
  Theo quy định của Hiến pháp năm 1947, Nhật Bản là nước theo thể chế nào?
 • 13
  Nguyên nhân khách quan quan trọng giúp nền kinh tế Nhật đạt mức “thần kì” sau chiến tranh là
 • 14
  Nguyên nhân nào không dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai?
 • 15
  Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
73 20.764
Sắp xếp theo
  Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm