Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 phần 1

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 21 phần 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án, giúp học sinh đánh giá được kết quả học môn Lịch sử 12 của bản thân thông qua bài làm, có phương hướng ôn luyện đạt kết quả cao thi THPT Quốc gia môn Sử. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Trong những năm 1958 – 1960, cách mạng nước ta đã phạm sai lầm gì?
 • Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đề quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
 • Tình hình chung của cách mạng Việt Nam sau năm 1954?
 • Vụ tàn sát nào của Mĩ- Diệm diễn ra vào ngày 1 - 12 - 1958 làm chết hơn 1000 người dân?
 • Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra:
 • Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào?
 • ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao Động Vn (9-1960) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là
 • Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là
 • Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam là
 • Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
 • Vì sao, ngay sau khi hòa bình lập lại năm 1954, nhân dân miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất?
 • Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào “Đồng khởi” chống lại chính quyền Mĩ – Diệm là vì
 • Vì sao nói, Đại Hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lao động Việt Nam lần thứ III (1960) đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo?
 • Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1- 1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là vì
 • Chiến thắng quân sự nào sau đây mở đầu cho quân và dân miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
 • Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là
 • Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là
 • Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
 • Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 là
 • Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam
 • Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
127
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm