Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12, được VnDoc.com trình bày chi tiết trong bài viết này. Hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích môn Lịch sử 12 dành cho các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 5 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12 bài 3 các nước Đông Bắc Á. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1. Đến nửa sau thế kỉ XX, "con rồng" kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á là

A. Nhật Bản.

B. Hàn Quốc.

C. Trung Quốc.

D. Xingapo.

2. Sau khi cách mạng thắng lợi, nước Trung Quốc có tên là

A. Cộng hoà Trung Hoa

B. Cộng hoà Dân chủ Trung Hoa.

C. Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Trung Hoa.

3. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày

A. 1 - 10- 1949.

B. 18- 1 - 1950.

C. 30- 1 - 1950.

D. 31 - 1 - 1950.

4. Người đã khởi xướng công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc là

A. Mao Trạch Đông.

B. Đặng Tiểu Binh.

C. Giang Trạch Dân.

D. Hổ Cẩm Đào.

5. Từ khi thực hiện cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân

A. đứng đầu thế giới.

B. đứng thứ hai thế giới.

C. đứng thứ ba thế giới.

D. đứng thứ tư thế giới.

6. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ vào không gian năm

A. 1999.

B. 2002.

C. 2003.

D. 2004.

Trả lời:

1. Chọn đáp án B

2. Chọn đáp án C

3. Chọn đáp án B

4. Chọn đáp án B

5. Chọn đáp án A

6. Chọn đáp án C

Bài tập 2 trang 11, 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.

□ Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

□ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

□ Từ năm 1959 đến năm 1978 là giai đoạn Trung Quốc diễn ra những cuộc thanh trừng, tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho tình hình đất nước không ổn định, đời sống nhân dân khó khăn.

□ Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

□ Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 - 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 - 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

□ Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.

□ Trong các năm 1997 và 1999, Trung Quốc đã thu hồi được hai vùng lãnh thổ là Hồng Công và Ma Cao.

Trả lời:

Đ: Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

Đ: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

S: Từ năm 1959 đến năm 1978 là giai đoạn Trung Quốc diễn ra những cuộc thanh trừng, tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho tình hình đất nước không ổn định, đời sống nhân dân khó khăn.

Đ: Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

S: Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 - 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 - 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

Đ. Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.

Đ. Trong các năm 1997 và 1999, Trung Quốc đã thu hồi được hai vùng lãnh thổ là Hồng Công và Ma Cao.

Bài tập 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước ... được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa ... trở thành quốc gia thứ .... trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Trả lời:

1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Bài tập 4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 - 1949) và sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa diễn ra như thế nào ?

Trả lời:

Từ 1946 - 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản:

  • Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
  • Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung QuốC. Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.
  • Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

* Ý nghĩa

  • Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.
  • Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.
  • Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Bài tập 5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Nêu bối cảnh lịch sử, chủ trương và thành tựu trong công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc.

Trả lời:

* Hoàn cảnh lịch sử

- Khách quan

Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, tiếp theo là những cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế, tài chính…Những cuộc khủng hoảng này đặt nhân loại đứng trước những vấn đề bức thiết phải giải quyết như tình trạng vơi cạn dần nguồn tài nguyên, bùng nổ dân số…

Yêu cầu cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội để thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học - kỹ thuật và sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ theo xu thế quốc tế hoá.

=>Trong bối cảnh trên, yêu cầu lịch sử đặt ra đối với tất cả các nước là phải nhanh chóng cải cách về kinh tế, chính trị- xã hội để thích ứng.

- Chủ quan

Đối nội: từ năm 1959 đến năm 1978 Trung Quốc trải qua 20 năm không ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội. Với việc thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn…Trong nội bộ Đảng và Nhà nước Trung Quốc diễn ra những bất đồng gay gắt về đường lối, tranh chấp về quyền lực, đỉnh cao là cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (1966-1976)…

Đối ngoại: ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mĩ của nhân dân Việt Nam…xảy ra những cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc với các nước Ấn Độ, Liên Xô…Tháng 2- 1972, Tổng thống Mĩ R.Nichxơn sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo chiều hướng hoà dịu giữa hai nướC. Bối cảnh lịch sử trên đòi hỏi Trung Quốc tiến hành cải cách để phù hợp với xu thế chung của thế giới và đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng không ổn định…

* Nội dung đường lối cải cách

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội ở Trung Quốc hiện nay. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung qua Đại hội XII (9-1982), đặc biệt là Đại hội XIII (10-1987) của Đảng: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường XHCN, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông).

Tiến hành cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN linh hoạt hơn nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ văn minh.

* Thành tựu

Thực hiện đường lối cải cách đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản.

Sau 20 năm nền kinh tế Trung Quốc có bước tiến nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hàng năm trên 8%, đạt giá trị 7974 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ 7 thế giới. Năm 2000 GDP của Trung Quốc vượt qua ngưỡng nghìn tỉ đô la Mĩ..Thu nhập theo khu vực có sự thay đổi lớn…Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt...

Khoa học- kỹ thuật, văn hoá giáo dục Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật. Chương trình thám hiểm không gian được thực hiện từ năm 1992 thu được kết quả khả quan…

Trong lĩnh vực đối ngoại Trung Quốc có nhiều thay đổi, Trung Quốc tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.390
Sắp xếp theo

    Giải SBT Lịch Sử 12

    Xem thêm