Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 2 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Sự kiện nào thể hiện "Tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga đã tấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam"

 • Câu 2:

  Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1925?

 • Câu 3:

  Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?

 • Câu 4:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong phong trào dân tộc, dân chủ là

 • Câu 5:

  Trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919-1925 giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất

 • Câu 6:

  Phong trào đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng đó là

 • Câu 7:

  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

 • Câu 8:

  Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) là

 • Câu 9:

  Vào tháng 8-1925 diễn ra sự kiện nổi bật gì của giai cấp công nhân Việt Nam?

 • Câu 10:

  Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân?

 • Câu 11:

  Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế 3?

 • Câu 12:

  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

 • Câu 13:

  Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

 • Câu 14:

  Báo người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào?

 • Câu 15:

  Sự kiện tháng 6-1924, gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

 • Câu 16:

  Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

 • Câu 17:

  Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam?

 • Câu 18:

  Trong phong trào yêu nước công khai, sự kiện nào nổi bật trong năm 1925?

 • Câu 19:

  Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?

 • Câu 20:

  Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1924 chủ yếu là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 5.960
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Online

  Xem thêm