Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 1 là một đề khá khó được đưa ra nhằm giúp học sinh không chỉ ôn luyện lại kiến thức đã học mà còn nắm vững các nội dung trọng tâm, cần chú trọng để có được kết quả tốt trong kì thi chính.

 • 1

  Một hệ quả của cuộc cách mạng khoa họ c – công nghệ từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là đã diễn ra

 • 2

  Đâu là cơ sở để khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh?

 • 3

  Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩphát triển sau Chi ến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân nào quyết định nhất?

 • 4

  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954, chiến thắng nào của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp?

 • 5

  Cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là

 • 6

  Chủ trương của Đảng và Chính phủ cách mạng đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 được đánh giá là

 • 7

  Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

 • 8

  Về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954), có các nhận định sau:

  1. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
  2. Với thắng lợi này, miền Bắc nước ta được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  3. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các ước châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.
  4. Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

  Số nhận định đúng là

 • 9

  Sự kiện nào là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • 10

  Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954 ) của ta lại diễn ra đầu tiên ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

 • 11

  Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình Nhật Bản trong giai đoạn 1973 – 1991?

 • 12

  Với sự kiện nào sau đây, phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang giai đoạn tự giác?

 • 13

  Những thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh đơn phương" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam là

 • 14

  Một vụ tranh chấp, xung đột ở khu vực Đông Nam Á được Liên hợp quốc tham gia giải quyết có hiệu quả vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX là

 • 15

  Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc ta "lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy chính nghĩa thắng hung tàn" được thể hiện rõ nhất qua nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946 – 1954)?

 • 16

  Nhận xét về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam từ 1925 – 1930, có những nhận định sau:

  1. Hội Việt Nam cách mạng thành niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản.
  2. Hội Việt Nam cách mạng thành niên là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  3. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự tan rã của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng và sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 – 1930) là do thực dân Pháp còn mạnh.
  4. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2 – 1930) đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của con đường cứu nước theo khuynh hướng tư sản ở Việt Nam.
  5. Tân Việt cách mạng đảng là một trong ba bộ phận cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Số nhận định đúng là

 • 17

  Nội dung nào sau đây thể hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở nước ta?

 • 18

  Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5 – 1941 có điểm gì khác so với Hội nghị tháng 11 – 1939?

 • 19

  Trong các nội dung sau đây của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương:

  1. Các nước tham dự cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
  2. Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.
  3. Các bên tham chiến thực hiện tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân Pháp tập kết ở 2 miền Bắc – Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời cùng một khu vực phi quân sự ở hai bên giới tuyến.
  4. Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước vào tháng 7 – 1956

  Có bao nhiêu nội dung quy định chia Việt Nam thành 2 quốc gia?

 • 20

  Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 3.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm