Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Mời các bạn làm phần tiếp theo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 2 nhằm đánh giá hoàn thiện khả năng, kiến thức của bản thân cũng như tìm ra cho bản thân cách giải đề nhanh và hiệu quả nhất.

Mời bạn làm Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh (Lần 1) - Đề 1

 • 1

  Ngày 10 – 10 – 1954 là ngày diễn ra sự kiện quan trọng nào?

 • 2

  Trận thắng tiêu biểu trên đường số 4 của quân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là trận nào?

 • 3

  Quốc gia nào là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (năm 1957)?

 • 4

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam, giai cấp nào bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng không có lối thoát?

 • 5

  Các chính quyền độc tài quân sự ở các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai được thành lập bởi sự giúp đỡ của nước nào?

 • 6

  Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman tại Quốc hội Mĩ tháng 3 – 1947 khẳng định sự tồn tại của nước nào là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ?

 • 7

  Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 – 1951) quyết định xuất bản tờ báo nào sau đây?

 • 8

  Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập

 • 9

  Sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ địa cách mạng?

 • 10

  Năm 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi thành

 • 11

  Kẻ thù của của nhân dân Ấn Độ trong phong trào đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là nước nào?

 • 12

  Chủ trương của Đảng và Chính phủ cách mạng đối với quân Trung Hoa Dân quốc ở nước ta sau cách mạng tháng Tám là gì?

 • 13

  Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm

 • 14

  Một trong những điểm khác nhau của Luận cương chính trị của Đảng (tháng 10 – 1930) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2 – 1930) là nội dung về việc xác định

 • 15

  Theo nội dung của Hội nghị Ianta (tháng 2 – 1945), quân đội của những nước nào trong phe Đồng minh sẽ đóng quân ở nước Đức?

 • 16

  Quyết tâm "Một tấc không đi, một li không rời" được nhân dân miền Nam thực hiện trong việc chống lại thủ đoạn nào của Mĩ trong Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 – 1965)?

 • 17

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

 • 18

  Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc chuyển biến từ một nhà yêu nước thành chiến sĩ Cộng sản?

 • 19

  Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ tổ chức nào?

 • 20

  Quân Trung Hoa Dân quốc vào nước ta sau Cách mạng tháng Tám thự c chất nhằm mục đích gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 2.165
Sắp xếp theo
  Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm