Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 1 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Để học tốt môn Lịch Sử lớp 12, mời các bạn tham khảo thêm:

 • Câu 1:

  Sự kiện quốc tế sau chiến tranh đã ảnh hưởng nổi bật nhất tới cách mạng Việt Nam?

 • Câu 2:

  Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Câu 3:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

 • Câu 4:

  Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có điểm gì mới?

 • Câu 5:

  Chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp ở Việt Nam (1919-1929) có điểm gì tương đồng với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

 • Câu 6:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tiến hành ở nước ta trong khoảng từ

 • Câu 7:

  Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

 • Câu 8:

  Thủ đoạn nào thâm độc nhất của Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Câu 9:

  Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai đến kinh tế Việt Nam là:

 • Câu 10:

  Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, đó là giai cấp nào?

 • Câu 11:

  Các giai cấp xã hội Việt Nam ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • Câu 12:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào?

 • Câu 13:

  Hãy nêu nhưng mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất?

 • Câu 14:

  Thái độ chính trị của tư sản dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện như thế nào?

 • Câu 15:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến như thế nào?

 • Câu 16:

  Thực dân Pháp đã đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam như thế nào?

 • Câu 17:

  Giai cấp xã hội Việt Nam có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

 • Câu 18:

  Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc, dân chủ chống Pháp và thế lực phản động tay sai?

 • Câu 19:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá như thế nào?

 • Câu 20:

  Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 6.041
Sắp xếp theo

Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Online

Xem thêm