Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 18 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm tiếp Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 18 - Phần 2 để nâng cao kiến thức của bản thân, cũng như nắm vững các kiến thức của bài về Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950). Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 18 - Phần 1

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Các nước Đông Bắc Á

 • 1
  “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” là lời khen ngợi của Hồ Chủ Tịch dành cho
 • 2
  Tính nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta biểu hiện ở điểm nào?
 • 3
  Quyết định của Đảng và Chính phủ ta trước hành động bội ước của thực dân Pháp cuối năm 1946 là
 • 4
  Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đặt quan hệ ngoại giao với ta đầu năm 1950 đã
 • 5
  Thực chất của chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Pháp là
 • 6
  Việc Pháp thực hiện kế hoạch Rơ ve đã làm cho
 • 7
  Trong những năm 1947 – 1948, Đảng và chính phủ ta đã có chủ trương gì để đối phó với những âm mưu và hành động của thực dân Pháp?
 • 8
  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã tạo điều kiện cho
 • 9
  Tháng 6/1949 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã quyết định tiến tới thống nhất thành một tổ chức có tên là
 • 10
  Mục tiêu lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 vào tháng 12/1946 nhằm
 • 11
  Ai là người trực tiếp nghiên cứu, chỉ đạo kế hoạch tác chiến Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?
 • 12
  Trong Chiến dịch Biên giới, hình thức đấu tranh nào phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên Khu V và Nam Bộ?
 • 13
  Lối đánh nào được quân dân ta thể hiện trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.
 • 14
  Thực hiện kế hoạch Rơve, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 nhằm mục đích gì?
 • 15
  Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 12.050
Sắp xếp theo
  Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm