Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 phần 2 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16

VnDoc mời các bạn cùng tham gia bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án nhằm đánh giá kết quả học của bản thân, chuẩn bị ôn luyện cho bài thi học kì 1 lớp 12. Mời bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 phần 2 có đáp án, giúp học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức bài học và đánh giá khả năng của bản thân thông qua bài trắc nghiệm Sử 12 có đáp án trực tiếp, có phương hướng ôn luyện cho bài thi học kì 1 lớp 12 sắp tới.

 • Câu 1: Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam là
 • Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập ở
 • Câu 3: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 là
 • Câu 4: Hình thức đấu tranh cách mạng trong thời kì 1939 – 1945 là
 • Câu 5: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ
 • Câu 6. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
 • Câu 7. Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong văn kiện nào?
  “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.”
 • Câu 8. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt với Cách mạng tháng Tám năm 1945?
 • Câu 9. Thời cơ khách quan thuận lợi để Cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu là
 • Câu 10. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…”. Đó là lời kêu gọi
 • Câu 11. Công tác chuẩn bị toàn diện cho tổng khởi nghĩa được gấp rút tiến hành từ
 • Câu 12. Sắp xếp các sự kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian trong công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:
  1. Mặt trận Việt Minh được thành lập.

  2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.

  3. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.
 • Câu 13. Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) một mặt đã hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược đề ra từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939), đồng thời đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế thiếu sót của
 • Câu 14. Căn cứ địa cách mạng là
 • Câu 15. Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương với âm mưu
 • Câu 16. Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước khi
 • Câu 17. Vì sao Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám 1945?
 • Câu 18. “Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” câu nói trên là của nhân vật nào?
 • Câu 19. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
62 28.122
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm