Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 27 - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 2000

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu với các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 27 - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 2000, được biên soạn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau trên cả nước giúp học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung trọng tâm của bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 26 - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

 • 1
  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho kinh tế - xã hội Việt Nam đã
 • 2
  Nguyến Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin để
 • 3
  Tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc đã làm cho
 • 4
  Điều kiện làm cho nước ta dấy lên phong trào đấu tranh công khai đòi tự do, dân sinh, dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng là
 • 5
  Tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nước ta tiến lên giải phóng dân tộc trong năm 1939-1945 là
 • 6
  Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu được đề ra từ
 • 7
  Cách mạng tháng tám năm 1945 thắng lợi là
 • 8
  Trong bối cảnh lịch sử nào ở nước ta dấy lên phong trào đấu tranh công khai rộng lớn đòi tự do, dân sinh, dân chủ là?
 • 9
  Tình hình nước ta gặp muôn vạn khó khăn thử thách từ khi nào?
 • 10
  Cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954) tiến hành trong điều kiện nước ta như thế nào?
 • 11
  Việc quyết định đưa đến kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương liên quan đến một trong những trận thắng nào của nhân dân ta chống thực dân Pháp
 • 12
  Những sự kiện nào sau đây không liên quan đến giai đoạn cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.449
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm