Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 20 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 20 - Phần 2 bao gồm các câu hỏi tiếp theo liên quan trong bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954), được chúng tôi biên tập kỹ lưỡng giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức trọng tâm của bài.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 20 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953)

 • 1
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống chống Pháp và can thiệp Mĩ đã để lại cho nhân dân ta những bài học kinh nghiệm quý báu, bài học mang tính thời sự và vận dụng vào giai đoạn hiện nay:
 • 2
  Lý do chủ yếu nhất Pháp đề ra kế hoạch Nava?
 • 3
  Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946-1954) ngyên nhân nào quyết định nhất?
 • 4
  Lí do nào sau đây không đúng khi nói về việc ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?
 • 5
  Nguyên nhân khách quan nào quan trọng dẫn đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954?
 • 6
  Nhận định sau đây nói về chiến thắng nào của nhân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954): “Đây là thắng lợi quân sự lớn nhất và là thắng lợi quyết định, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ”?
 • 7
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống chống Pháp và can thiệp Mĩ đã để lại cho nhân dân ta những bài học kinh nghiệm quý báu, bài học mang tính thời sự và vận dụng vào giai đoạn hiện nay:
 • 8
  Chiến thắng nào quyết định thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ 1954?
 • 9
  Để đạt được kết quả tốt trong học tập, em cần phát huy phẩm chất tốt đẹp nào của người lính Điện Biên năm xưa?
 • 10
  Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một quyết định được đánh giá là sáng suốt, kịp thời, quyết định này mang đến thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Tướng Võ Nguyên Giáp:
 • 11
  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam kết thúc bắng sự kiện nào?
 • 12
  Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1949 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:
 • 13
  Khẩu hiệu “Điện Biên Phủ-Hồ Chí Minh-Việt Nam” mà bạn bè quốc tế ca ngợi chứng tỏ điều gì?
 • 14
  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví “….như cái chiêng, ….như cái tiếng, cái chiêng có to thì cái tiếng mới lớn”
 • 15
  Mối quan hệ giữa trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 11.125
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm