Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 1 được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chất lượng, giúp học sinh nắm vững các kiến thức trọng tâm cả bài và về tình hình Phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Mời bạn làm thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 2

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

 • 1
  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt nam thời kì 1930 – 1945 là
 • 2
  Đường lối và phương pháp đấu tranh của Đảng đề ra thời kì (1936-1939) là căn cứ vào
 • 3
  Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương thời kì (1936-1939) là chống
 • 4
  Căn cứ chủ yếu để Đảng ta dùng các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là
 • 5
  Hình thức đấu tranh cơ bản của Phong trào Đông Dương đại hội năm 1936 là
 • 6
  Đảng ta kết hợp phương pháp đấu tranh công khai và hợp pháp... ở thời kì (1936-1939) là do
 • 7
  Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
 • 8
  Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
 • 9
  Đâu là đối tượng chính của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939?
 • 10
  Nội dung nào sau đây thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng trước sự thay đổi của bối cảnh lịch sử trong hội nghị trung ương Đảng tháng 7/1936?
 • 11
  Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 – 1939 là gì?
 • 12
  Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 là gì?
 • 13
  Thời kì (1936-1939) Đảng ta lập mặt trận có tên gọi là gì?
 • 14
  Sự kiện nào diễn ra trên thế giới tác động trực tiếp dẫn đến phong tràodân chủ (1936-1939)?
 • 15
  Nét nổi bật của tình hình xã hội Việt Nam (1936-1939) là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
37 14.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm