Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 phần 1 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án, hỗ trợ học sinh lớp 12 nắm vững nội dung bài học, chuẩn bị cho các bài kiểm tra học kì 1 lớp 12. Mời các bạn cùng làm bài test kiểm tra dưới đây nhé.

HOT: Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022

Để giúp các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 được giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm mang đến cho học sinh tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Sử 12 chất lượng, hỗ trợ quá trình học tập môn Lịch sử lớp 12.

 • Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?
 • Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:
 • Trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp có thành phần chủ yếu là trí thức, học sinh, sinh viên là
 • Thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?
 • Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản phân hóa
 • Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã
 • Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội Nghị Véc-xai (6/1919) là
 • Sự kiện nào dựới dây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924?
 • Mâu thuẫn chủ yếu hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích
 • Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam là
 • Từ năm 1920 đến 1925, những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc chủ yếu ở các nước
 • Tác động của chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam là
 • Đặc điểm cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là
 • Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam có những giai cấp nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
164 59.588
Sắp xếp theo
  Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm