Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

Vào sáng ngày 8/7 các thí sinh sẽ bước vào bài thi tổ hợp môn. Dưới đây Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải tới bạn đọc cùng tham khảo. Môn Sử với tổng 24 mã đề, mỗi mã đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật đáp án nhanh và chính xác nhất nhé.

LƯU Ý: Toàn bộ Đáp án & Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn chỉ được VnDoc.com cập nhật khi thời gian làm bài kết thúc.

Các em học sinh chụp & gửi đề thi cho VnDoc tại Fanpage: VnDoc.com để được Thầy/ Cô của VnDoc.com giải nhanh từng mã đề.

1. Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

2. Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2022

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Sử được VnDoc.com cập nhật sau khi thời gian làm bài kết thúc ngày 08.07.2022.

F5 để cập nhật đáp án môn Sử THPT Quốc Gia 2022 liên tục...

Đáp án đề 301 Sử 2022

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.C

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.A

27.A

28.B

29.C

30.D

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.B

Đáp án đề 302 Sử 2022

1.D

2.B

3.B

4.B

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.C

18.D

19.C

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.D

27.C

28.B

29.C

30.C

31.C

32.A

33.D

34.D

35.A

36.C

37.C

38.A

39.B

40.B

Đáp án đề 303 Sử 2022

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.A

7.D

8.D

9.D

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.D

16.D

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.C

23.D

24.C

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.B

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.C

39.D

40.D

Đáp án đề 304 Sử 2022

1.B

2.B

3.B

4.D

5.D

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.C

12.D

13.D

14.A

15.D

16.D

17.C

18.B

19.C

20.A

21.C

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.B

40.A

Đáp án đề 305 Sử 2022

1.A

2.C

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.A

10.B

11.A

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.A

30.B

31.C

32.A

33.C

34.C

35.A

36.C

37.A

38.B

39.C

40.A

Đáp án đề 306 Sử 2022

1.D

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.D

8.B

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.B

20.C

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.D

30.D

31.A

32.D

33.C

34.D

35.B

36.

37.A

38.B

39.A

40.A

Đáp án đề 307 Sử 2022

1.C

2.B

3.D

4.C

5.C

6.C

7.B

8.B

9.A

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.D

28.C

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.C

35.C

36.C

37.B

38.C

39.C

40.B

Đáp án đề 308 Sử 2022

1.B

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.A

16.A

17.D

18.B

19.D

20.D

21.A

22.B

23.D

24.B

25.B

26.A

27.D

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.B

40.

Đáp án đề 309 Sử 2022

1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.C

7.B

8.C

9.D

10.A

11.A

12.C

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.D

19.B

20.D

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.C

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.D

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

Đáp án đề 310 Sử 2022

1.D

2.C

3.A

4.D

5.A

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.B

29.B

30.D

31.A

32.B

33.A

34.D

35.D

36.D

37.A

38.A

39.B

40.B

Đáp án đề 311 Sử 2022

1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.D

17.C

18.B

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.A

26.C

27.A

28.D

29.D

30.A

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.A

37.A

38.D

39.B

40.B

Đáp án đề 312 Sử 2022

1.B

2.B

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.D

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.C

18.C

19.C

20.D

21.A

22.C

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.D

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.D

Đáp án đề 313 Sử 2022

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.C

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.B

27.A

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.D

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A

Đáp án đề 314 Sử 2022

1.C

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.D

16.D

17.C

18.C

19.A

20.B

21.A

22.C

23.A

24.B

25.C

26.C

27.B

28.A

29.C

30.D

31.A

32.C

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D

Đáp án đề 315 Sử 2022

1.D

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.C

18.A

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.D

25.A

26.A

27.D

28.A

29.D

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.A

36.A

37.C

38.A

39.C

40.A

Đáp án đề 316 Sử 2022

1.D

2.D

3.B

4.C

5.A

6.A

7.C

8.D

9.D

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.D

17.A

18.D

19.B

20.D

21.C

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.C

30.A

31.C

32.A

33.C

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.A

40.A

Đáp án đề 317 Sử 2022

1.A

2.B

3.D

4.D

5.B

6.C

7.A

8.A

9.D

10.B

11.A

12.B

13.B

14.B

15.D

16.C

17.C

18.D

19.A

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30.C

31.A

32.D

33.B

34.A

35.A

36.D

37.B

38.C

39.C

40.C

Đáp án đề 318 Sử 2022

1. A

2.B

3.D

4.D

5.D

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.B

12.A

13.C

14.A

15.D

16.C

17.B

18.D

19.A

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.D

26.A

27.D

28.D

29.A

30.D

31.B

32.A

33.B

34.A

35.B

36.A

37.D

38.C

39.A

40.D

Đáp án đề 319 Sử 2022

1.A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.C

7.A

8.B

9.D

10.A

11.D

12.C

13.C

14.A

15.B

16.C

17.A

18.A

19.A

20.C

21.B

22.B

23.C

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.D

30.C

31.D

32.D

33.B

34.B

35.D

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

Đáp án đề 320 Sử 2022

1.C

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.C

12.B

13.B

14.B

15.A

16.D

17.A

18.C

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.D

26.D

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.C

33.C

34.C

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.A

Đáp án đề 321 Sử 2022

1.C

2.D

3.B

4.D

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.A

31.C

32.B

33.C

34.B

35.C

36.A

37.C

38.A

39.A

40.A

Đáp án đề 322 Sử 2022

1.D

2.C

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.D

9.B

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.A

19.B

20.A

21.A

22.A

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.D

32.C

33.A

34.A

35.C

36.C

37.B

38.C

39.D

40.B

Đáp án đề 323 Sử 2022

1.A

2.D

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.D

11.D

12.C

13.D

14.D

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.A

21.C

22.D

23.C

24.C

25.B

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.B

37.B

38.A

39.C

40.C

Đáp án đề 324 Sử 2022

1.C

2.D

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.D

9.D

10.A

11.B

12.C

13.C

14.A

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.B

32.A

33.C

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

3. Đề môn Sử THPT Quốc gia 2022

Mã đề thi 301

Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2022

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2022

Mã đề thi 303

Mã đề thi 303

Mã đề thi 303

Mã đề thi 303

Mã đề 304

Mã đề 304

Mã đề 304

Mã đề 304

Mã đề 306

Mã đề 306

Mã đề 306

Mã đề 306

Mã đề 307

Mã đề 307

Mã đề 307

Mã đề 307

Mã đề 309

Mã đề 309

Mã đề 309

Mã đề 309

Mã đề 314

Mã đề 314

Mã đề 314

Mã đề 314

Mã đề 315

Mã đề 315

Mã đề 315

Mã đề 315

Mã đề 316

Mã đề 316

Mã đề 316

Mã đề 316

Mã đề 317

Mã đề 317

Mã đề 317

Mã đề 317

Mã đề 318

Mã đề 318

Mã đề 318

Mã đề 318

Mã đề 322

Mã đề 322

Mã đề 322

Mã đề 322

Mã đề 323

Mã đề 323

Mã đề 323

Mã đề 323

Mã đề 324

Mã đề 324

Mã đề 324

Mã đề 324

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

5. Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Sử THPT Quốc gia năm 2022. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán 12 , Ngữ văn 12 , tiếng Anh 12 , đề thi học kì 1 lớp 12 , đề thi học kì 2 lớp 12 và các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 16.426
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹
  ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹

  Sắp thi rồi lo lắng quá ạ :(

  Thích Phản hồi 17:07 05/07
  • Lanh chanh
   Lanh chanh

   Chúc 500 ae 2k4 làm bài thật tốt trong kì thi sắp tới

   Thích Phản hồi 17:07 05/07
   • Gấu Bắc Cực
    Gấu Bắc Cực

    2k4 ơi, cố lên nhé, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng

    Thích Phản hồi 17:07 05/07
    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm