Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 23 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 23 - Phần 2, tiếp nối các câu hỏi trắc nghiệm Sử của bài Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) kì trước, mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Vì sao Bộ chính trị quyết định chọn Tây Nguyên mở màn cuộc tấn công Xuân 1975?
 • 2
  Sau chiến thắng Đường 14 – Phước Long, Bộ chính trị Trung ương đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976 vì?
 • 3
  Hành động của Mĩ ở miền Nam sau Hiệp định Pari 1973 là
 • 4
  Bộ chính trị Trung ương quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa năm 1975 vì?
 • 5
  Hình ảnh lá cở cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã báo hiệu
 • 6
  Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” được Bộ chính trị đề ra trong chiến dịch nào?
 • 7
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ có tác dụng như thế nào đối với phong trào cách mạng thế giới?
 • 8
  Bộ chính trị Trung ương Đảng đã dựa trên cơ sở nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?
 • 9
  Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng người về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ…”. Nội dung này được trình bày trong văn kiện nào?
 • 10
  Ý nghĩa lớn nhất từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là
 • 11
  Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
 • 12
  Bất kì trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có đường nào khác. Hãy nêu xuất xứ câu nói trên.
 • 13
  Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng thể hiện ở điểm nào?
 • 14
  Kế hoạch giải phóng miền Nam được bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào?
 • 15
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1 - 1975 quân dân ta đã:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 14.932
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm