Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 14 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 14 - Phần 1 để nắm vững các nội dung đã được học đồng thời hiểu rõ hơn về Phong trào cách mạng 1930 - 1935 để thấy được sự khác biệt về đấu tranh trong giai đoạn này cũng như các sự kiện, dấu mốc quan trọng.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 - Phần 2

 • 1
  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?
 • 2
  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?
 • 3
  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?
 • 4
  Nguyên nhân nào làm cho phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao?
 • 5
  Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
 • 6
  Công tác mặt trận được xây dựng thời kỳ cách mạng 1930- 1931 gọi tên là gì?
 • 7
  Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì?
 • 8
  Chính quyển cách mạng ở Nghệ - Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:
 • 9
  Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930:
 • 10
  Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
 • 11
  Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:
 • 12
  Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nặng nề nhất đối với ngành sản xuất nào của Việt Nam:
 • 13
  Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
 • 14
  Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì?
 • 15
  Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được quốc tế cộng sản công nhận:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
57 20.174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm