Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 24 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 24 - Phần 2 tiếp nối các câu hỏi của phần trước nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức được học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Sử 12 của bản thân.

 • 1
  Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
 • 2
  Nội dung nào không phải của tình hình chính trị, xã hội của miền Nam sau khi hoàn toàn giải phóng?
 • 3
  Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI không có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước vể mặt Nhà nước?
 • 4
  Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?
 • 5
  Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại Sài Gòn đã diễn ra sự kiện gì?
 • 6
  Cho các dữ liệu sau:

  1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

  2. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

  3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • 7
  Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là gì?
 • 8
  Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
 • 9
  Ai là người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?
 • 10
  Cho các dữ liệu sau:

  1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

  2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

  3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • 11
  Cho các dữ liệu sau:

  1. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

  3. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

  Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • 12
  Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì?
 • 13
  Tinh thần gì được phát huy qua hai cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 1976?
 • 14
  Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?
 • 15
  Kết quả lớn nhất của kì họp Quốc hội khóa VI là gì?
 • 16
  Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?
 • 17
  Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước khi nào?
 • 18
  Tên gọi "Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có từ khi nào?
 • 19
  Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì?
 • 20
  Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 6.176
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm