Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 2 với bộ câu hỏi do VnDoc sưu tầm và xây dựng nhằm giúp học sinh không chỉ ôn luyện kiến thức đã học mà còn nắm vững những nội dung trọng tâm trong giai đoạn Phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 - Phần 1

 • 1
  Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào?
 • 2
  Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt nam là một phong trào
 • 3
  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936, chủ trương thành lập
 • 4
  Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta chủ trương tạm gát khẩu hiệu: độc lập dân tộc và người cày có ruộng?
 • 5
  Hậu quả bao trùm về mặt xã hội ở Việt Nam, mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra trong những năm 1929 - 1933 là gì?
 • 6
  Đặc điểm nổi bậc của tình hình thế giới trong những năm 1930 là
 • 7
  Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1936 – 1939?
 • 8
  Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
 • 9
  Trong thời kì 1936 -1939, Đảng ta đưa một số cán bộ ra hoạt động công khai là do
 • 10
  So với thời kì 1930- 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936- 1939 có điểm khác là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 8.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm