Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 2

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án, hỗ trợ quá trình củng cố nội dung bài học và chuẩn bị cho thi học kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 2 giúp học sinh lớp 12 nắm vững nội dung "Phong trào dân chủ 1936 - 1939" thông qua bài trắc nghiệm Sử 12 có đáp án trực tiếp, đánh giá khả năng của bản thân nhằm có phương hướng học tập đúng đắn.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?
 • Câu 2: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?
 • Câu 3: Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?
 • Câu 4: Ngày hội truyền thống của công nhân mỏ xuất phát từ sự kiện gì?
 • Câu 5: Đến tháng 3 - 1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?
 • Câu 6: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
 • Câu 7. Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1936 – 1939?
 • Câu 8. Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
 • Câu 9. Trong thời kì 1936 -1939, Đảng ta đưa một số cán bộ ra hoạt động công khai là do
 • Câu 10. So với thời kì 1930- 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936- 1939 có điểm khác là
 • Câu 11. Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào?
 • Câu 12. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt nam là một phong trào
 • Câu 13. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936, chủ trương thành lập
 • Câu 14. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta chủ trương tạm gát khẩu hiệu: độc lập dân tộc và người cày có ruộng?
 • Câu 15. Hậu quả bao trùm về mặt xã hội ở Việt Nam, mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra trong những năm 1929 - 1933 là gì?
 • Câu 16. Đặc điểm nổi bậc của tình hình thế giới trong những năm 1930 là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
43
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm