Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 14 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 14 - Phần 2 với những câu hỏi được chọn lọc và xây dựng nhằm giúp học sinh nắm bắt rõ tình hình cùng các sự kiện trong giai đoạn Phong trào cách mạng 1930 - 1935. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 14 - Phần 1

 • 1
  Tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 như thế nào?
 • 2
  Chính sách kinh tế nào không phải do chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh thực hiện trong những năm 1930-1931?
 • 3
  Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện nào của lịch sử Việt Nam?

  Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

 • 4
  Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là
 • 5
  Luận cương chính trị (10/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là
 • 6
  Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?
 • 7
  Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là
 • 8
  Luận cương chính trị (10/1930) xác định lực lượng cách mạng Đông Dương gồm
 • 9
  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là
 • 10
  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929-1933 bắt đầu từ ngành nào?
 • 11
  Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gi?
 • 12
  Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 lại có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam?
 • 13
  Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
 • 14
  Vì sao chính quyền được thành lập ở Nghệ - Tĩnh trong phong trào 1930 – 1931 được gọi là Xô viết?
 • 15
  Vì sao Nghệ -Tĩnh là địa phương đấu tranh mạnh nhất trong phong trào 1930-1931?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
58 19.923
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm