Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 phần 2 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 12 phần 2 do VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 ôn luyện chuẩn bị cho các bài kiểm tra học kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 được giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm mang đến cho học sinh tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Sử 12 chất lượng, hỗ trợ quá trình học tập môn Lịch sử lớp 12.

 • Mâu thuẫn chủ yếu hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?
 • Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
 • Giai cấp có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Lý do để Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản tại Đại hội Tua là vì
 • Ngoài thực dân Pháp, còn có bộ phận nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
 • Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam trong những năm 1911-1925 là đã
 • Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?
 • Sự kiện nào sau đây gắn liền với họat động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923-1924?
 • Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1924 chủ yếu là
 • Sự kiện nào thể hiện tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu vào giai cấp công nhân Việt Nam và bắt đầu biến thành hành động?
 • Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là
 • Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp?
 • Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 là
 • Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
 • Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ
 • Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác?
 • Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
98 37.309
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • quang đức đào
  quang đức đào

  t làm đúng mà m sửa thành sai cho t. m sợ t giỏi hơn m à

  Thích Phản hồi 01/03/22

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm