Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 phần 1 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án được VnDoc biên soạn nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học thông qua bài thi trực tiếp, ôn luyện chuẩn bị cho thi học kì 1 lớp 12. Mời bạn đọc cùng làm bài test dưới đây nhé.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 16 phần 1 giúp học sinh lớp 12 nắm vững nội dung "Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời" thông qua bài trắc nghiệm Sử 12 có đáp án trực tiếp.

 • Câu 1: Hình thức mặt trận được Đảng chủ trương thành lập ở Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) là
 • Câu 2: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
 • Câu 3: Tiền thân của lực lượng vũ trang được Đảng đặc biệt chú ý quan tâm xây dựng ngay từ đầu là
 • Câu 4: Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì cao trào “kháng Nhật cứu nước”?
 • Câu 5: Ngay khi tiến vào Đông Dương, quân Nhật đã
 • Câu 6. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có nội dung cơ bản là
 • Câu 7. Ngay khi nhận được tin về việc Phát xít Nhật đầu hàng thì Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã
 • Câu 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra và thành công nhanh chóng chỉ trong vòng
 • Câu 9. Thực hiện chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, nhân dân ta phải làm gì?
 • Câu 10. Sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng trong hội nghị nào?
 • Câu 11. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố tại
 • Câu 12. Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam là
 • Câu 13. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là
 • Câu 14. Mặt trận Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức
 • Câu 15. Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân giành được là
 • Câu 16. Từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945, ở Nam Kì, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh nhất
 • Câu 17. Chiều ngày 16 – 8 – 1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
95 43.037
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Mira
  Mira

  Bị lỗi rồi xem đáp án nó ko hiện lên đáp án luôn

  Thích Phản hồi 04/07/21

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm