Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 là tài liệu tham khảo hữu ích được sưu tầm, biên soạn chi tiết.

Bài viết được tổng hợp gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Lịch sử phần Lịch sử Việt Nam chương 2. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

 • 1

  Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là

 • 2

  Ý kiến nào không đúng khi nhận xét về nhiệm vụ dân tộc được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo?

 • 3

  Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

 • 4

  Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

 • 5

  Luận cương chính trị được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) xác định lực lượng chính của cách mạng tư sản dân quyền là

 • 6

  Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) gây ra đối với xã hội Việt Nam là

 • 7

  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

 • 8

  "Đả đảo đế quốc", "Đả đảo phong kiến" là hai khẩu hiệu của phong trào cách mạng nào ở Việt Nam trong thời kì 1930 – 1945?

 • 9

  Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là

 • 10

  Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng.

 • 11

  Điểm khác biệt căn bản của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh so với các hình thức chính quyền trước đó là gì?

 • 12

  Kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 có đặc điểm như thế nào?

 • 13

  Khẩu hiệu đấu tranh về chính trị của công- nông trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là

 • 14

  Điều gì chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930- 1931 phát triển đạt đỉnh cao?

 • 15

  Luận cương chính trị của Đảng (10 - 1930) có hạn chế nào dưới đây?

 • 16

  Vì sao trong phong trào 1930 – 1931, Nghệ An - Hà tỉnh là nơi phong trào diễn ra mạnh nhất?

 • 17

  Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

 • 18

  Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được thể hiện như thế nào?

 • 19

  Xô - Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì:

 • 20

  Vì sao chính quyền được ở Nghệ An – Hà Tỉnh thành lập năm 1930 gọi là Xô-viết.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
59 21.644
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Online

  Xem thêm