Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu tham khảo hữu ích được sưu tầm, biên soạn chi tiết - Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 2 với những câu hỏi tiếp nối giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Lịch sử phần Lịch sử Việt Nam.

Mời bạn làm phần 3: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 3

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930

 • 1

  Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước năm 1930 là

 • 2

  Nhận xét nào sau đây không đúng về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930)?(Chuyên Nguyễn Trãi-H.Dương)

 • 3

  Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là

 • 4

  Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

 • 5

  Sự kiện lịch sử nào chi phối tình hình thế giới và trong nước những năm 1936 – 1939?

 • 6

  Lý do chuyển hướng chủ trương cách mạng của Đảng ta trong những năm 1936-1939 là?

 • 7

  Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 dựa trên cơ sở nào?

 • 8

  Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là?

 • 9

  Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939?

 • 10

  Năm 1936, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi?

 • 11

  Đến tháng 3/1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên thành?

 • 12

  Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng trong cao trào 1936-1939 mở đầu bằng sự kiện

 • 13

  Điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là

 • 14

  Đảng phát động phong trào “Đông Dương đại hội” để ?

 • 15

  Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh quần chúng năm 1938 là?

 • 16

  Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939?

 • 17

  Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

 • 18

  Mục tiêu đấu tranh của thời kỳ 1936 – 1939 là gì?

 • 19

  Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào dân tộc dân chủ 1930 – 1931?

 • 20

  Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 5.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm