Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 25

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 25 do VnDoc biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và giúp học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 12 của bản thân.

 • 1
  Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào?
 • 2
  Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chù nghĩa sau giải phóng?
 • 3
  Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào?
 • 4
  Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:
 • 5
  Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho ... của Tổ quốc".
 • 6
  Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?
 • 7
  Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khỉ nào?
 • 8
  Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào?
 • 9
  Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?
 • 10
  Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.152
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm