Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 phần 2 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 phần 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án, giúp học sinh lớp 12 nắm vững nội dung bài học cũng như ôn luyện kiểm tra học kì 1 lớp 12. Mời các bạn cùng làm bài test trắc nghiệm dưới đây nhé.

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 13 phần 2: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 - 1930 được VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Lịch sử lớp 12, giúp học sinh vừa ôn luyện bài học vừa làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 12.

 • Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đẳng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
 • Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ với sự kiện lịch sử nào dưới đây?
 • Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
 • Trong quá trình vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức cách mạng nào?
 • Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
 • Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam?
 • Văn kiện nào đầu tiên của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
 • Đâu là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?
 • Cho các sự kiện:
  1. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

  2. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng.

  3. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian
 • Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng?
 • Tác dụng lớn nhất của phong trào “vô sản hóa” ở Việt Nam trong những thập niên hai mươi của thế kỷ XX?
 • Phong trào đấu tranh của công nhân trong giai đoạn 1926-1929 có điểm gì khác so với phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?
 • Nội dung nào dưới đây khẳng định nguyên tắc tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng?
 • Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926-1929?
 • Vai trò lớn nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
80 26.950
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm