Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 26

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 26 là tài liệu tham khảo bổ ích mà VnDoc muốn gửi tới các bạn học sinh, không chỉ giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 12 đã học mà còn nâng cao kết quả thi THPT Quốc gia 2019.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 24 - Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (Phần 2)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Đến trước khi công cuộc đổi mới đất nước được tiến hành (1986) tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có đặc điểm gì?
 • 2
  Nội dung đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
 • 3
  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng năm 1986?
 • 4
  Ba chương trình kinh tế lớn được đề ra trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) ở Việt Nam là:
 • 5
  Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) là
 • 6
  Mục tiêu của đường lối đổi mới được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) là:
 • 7
  Trong những kết quả quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước, kết quả nào quan trọng nhất?
 • 8
  Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về chủ trương đổi mới của Đảng về chính trị ?
 • 9
  Nội dung nào không phải là chủ trương của Đảng trong đường lối về kinh tế (năm 1986)?
 • 10
  Cho dữ liệu sau: Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải thay đổi …, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải …, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
  Chọn các dữ liệu cho sẵn để điền vào chỗ trống.
 • 11
  Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay là nhờ vào:
 • 12
  Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do:
 • 13
  Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) là:
 • 14
  Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?
 • 1
  Công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại:
 • 15
  Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?
 • Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra từ đại hội mấy?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 8.440
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 12

  Xem thêm