Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 3) để có thể nắm vững những nội dung quan trọng trong bài này, đồng thời hiểu hơn về tình hình thế giới thời kì này.

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (Phần 2)

 • 1
  Tại sao sau thời gian tiến hành "Chiến tranh lạnh", cả Liên Xô và Mĩ đều bị suy giảm về vị thế?
 • 2
  Nguyên nhân nào khiến chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ được coi là sản phẩm của Chiến tranh lạnh?
 • 3
  Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tên gọi là:
 • 4
  Tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" được kí kết bởi hai nguyên thủ nào? tại đâu?
 • 5
  Hãy chỉ ra nội dung của Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
 • 6
  Tại sao "Chiến tranh lạnh" chấm dứt lại mở ra chiều hướng mới để giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp và xung đột?
 • 7
  Mĩ đã có những hành động nào chuẩn bị cho sự ra đời của Chiến tranh lạnh?
 • 8
  Tại sao Mĩ lại tiến hành viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì?
 • 9
  Sự kiện nào sau đây biểu thị cho xung đột quân sự của cuộc chiến tranh lạnh?
 • 10
  Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau Thế chiến thứ hai?
 • 11
  Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ
 • 12
  Sự tồn tại của các quốc gia nào đã trở thành nguy cơ đe dọa vị trí của Mĩ trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh?
 • 13
  Sau "Chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa học- kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với việc
 • 14
  Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.380
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm