Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 3 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • Câu 2:

  Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

 • Câu 3:

  Khuynh hướng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

 • Câu 4:

  Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

 • Câu 5:

  Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

 • Câu 6:

  Mục tiêu của tồ chức Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

 • Câu 7:

  Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân Đảng là:

 • Câu 8:

  Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự?

 • Câu 9:

  Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • Câu 10:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

 • Câu 11:

  Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?

 • Câu 12:

  Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.801
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Online

  Xem thêm