Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000). Liên Bang Nga (1991-2000)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000). Liên Bang Nga (1991-2000) được VnDoc.com trình bày chi tiết trong bài viết này. Hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn.

Liên Xô và các nước Đông Âu

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000). Liên Bang Nga (1991-2000) vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp nội dung giải các bài tập trong sách bài tập Lịch sử lớp 12 bài 2 gồm 6 bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập 1 trang 7, 8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thời?

A. từ năm 1945 đến năm 1949.
B. từ năm 1945 đến năm 1950.
C . từ năm 1946 đến năm 1949
D. từ năm 1946 đến năm 1950

2. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế trong thời gian?

A. 4 năm.
B. 4 năm 3 tháng.
C. 4 năm 6 tháng.
D. 5 năm.

3. Đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ:

A. nhất thế giới.
B. hai thế giới.
C. ba thế giới.
D. tư thế giới.

4. Cộng đổng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập ngày 21 - 12 - 1991 gồm:

A. 9 quốc gia.
B. 10 quốc gia.
C. 11 quốc gia.
D. 15 quốc gia.

5. Mốc đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là ngày:

A. 19-8-1991.
B. 21 -12-1991.
C. 24- 12- 1991.
D. 25- 12- 1991.

6. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã của chế độ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là:

A. xây dựng một mô hình CNXH chưa khoa học, đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.
B. bằng sự lạc hậu về khoa học - kĩ thuật nên không theo kịp sự phát triển chung của thế giới
C. chậm tiến hành cải cách, sửa đổi và khi thực hiện lại mắc phải nhiều sai lầm.
D. sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nuớc

Trả lời

 1. Chọn đáp án: D
 2. Chọn đáp án: B
 3. Chọn đáp án: B
 4. Chọn đáp án: C
 5. Chọn đáp án: D
 6. Chọn đáp án: A

Bài tập 2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.

□ Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là do nhận được sự giúp đỡ tích cực của các nước trong phe XHCN.

□ Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

□ Công cuộc cải tổ đã giúp Liên Xô vượt qua khủng hoảng và bước vào thời kì phát triển mới.

□ Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (gọi tắtt là SNG).

□ Chế độ XHCN ở Liên Xô đã chấm dứt sau 74 năm tồn tại.

□ Từ năm 1991 đến năm 2000, Liên bang Nga vẫn luôn duy trì được địa vị của một cường quốc Âu - Á.

Trả lời

S: Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là do nhận được sự giúp đỡ tích cực của các nước trong phe XHCN.

Đ: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

S: Công cuộc cải tổ đã giúp Liên Xô vượt qua khủng hoảng và bước vào thời kì phát triển mới.

Đ: Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (gọi tắt là SNG).

Đ: Chế độ XHCN ở Liên Xô đã chấm dứt sau 74 năm tồn tại.

Đ: Từ năm 1991 đến năm 2000, Liên bang Nga vẫn luôn duy trì được địa vị của một cường quốc Âu - Á.

Bài tập 3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

 1. ... là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: hơn... triệu người chết, 1 710 thành phố và hơn 7 vạn làng mạc bị thiêu huỷ, gần 32 000 xí nghiệp bị tàn phá.
 2. Về khoa học - kĩ thuật, năm ..., Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm...,Liên Xô đã phóng thành còng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đẩu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Trả lời:

 1. Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: hơn 27 triệu người chết, 1 710 thành phố và hơn 7 vạn làng mạc bị thiêu huỷ, gần 32 000 xí nghiệp bị tàn phá.
 2. Về khoa học - kĩ thuật, năm1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm 1961 Liên Xô đã phóng thành còng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đẩu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Bài tập 4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Năm 1949

a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ.

2. Năm 1957

b) thế giới nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng.

3. Năm 1973

c) nước Đức thống nhất.

4. Năm 1985

d) Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

5. Năm 1988

e) Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

6. Năm 1990

Trả lời:

1 – e
2 – d
3 – b
4 – a
6 – c

Bài tập 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Ý nghĩa của những thành tựu đó.

Trả lời:

Liên Xô tiến hành các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều thành tựu to lớn

* Kinh tế

 • Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…)
 • Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%.

* Khoa học kỹ thuật

 • Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.
 • Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngoài.

* Xã hội: có nhiều biến đổi

 • Chính trị tương đối ổn định.
 • Tỷ lệ công nhân chiếm 55 % số người lao động.
 • Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học).

* Đối ngoại

 • Bảo vệ hòa bình thế giới.
 • Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộC.
 • Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

* Ý nghĩa

 • Chứng tỏ tính ưu việt của CNXH ở mọi lĩnh vực xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng.
 • Làm đảo lộn toàn bộ chiến lược của đế quốc Mỹ và đồng minh Mỹ

Bài tập 6 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Trong thời gian tổn tại từ năm 1922 đến năm 1991, Liên Xô đã có những đóng góp như thế nào trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới, giúp đỡ phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trả lời:

 • Sau năm 1945, mặc dù giúp nhiều khó khăn, song Liên Xô vẫn vừa tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa giúp các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…. Liên Xô là nước đại diện cho hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đại diện cho phong trào giải phóng dân tộc chống lại cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động, chống lại cuộc chạy đua vũ trang của Mĩ và các cường quốc tư bản…
 • Liên Xô luôn luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới… Tại Liên hợp quốc, với vị thế là nước sáng lập Liên hợp quốc và là Ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an, Liên Xô đã đề ra nhiều sáng kiến quan trọng trong việc cũng cố hoà bình, tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc, phát triển sự hợp tác quốc tế… Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 (thế kỷ XX), Liên Xô được xem là thành trì của hòa bình và là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới.
 • Sự ra đời và hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV – 1949), cùng với sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) mà Liên Xô vừa là thành viên của tổ chức này vừa là nước đóng vai trò chủ chốt trong quá trình hoạt động của các nước thành viên…
 • Đến năm 1991, khi Liên Xô bước vào thời kì khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ, vai trò quốc tế của Liên Xô không còn nữa.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000). Liên Bang Nga (1991-2000), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Đánh giá bài viết
9 4.131
Sắp xếp theo

  Giải SBT Lịch Sử 12

  Xem thêm