Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 2 bài tập trong sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 12 bài các nước Đông Bắc Á. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được tình hình khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á.

Là khu vực có diện tích lớn hơn 10 triệu Km2, đông dân nhất thế giới , có nhiều nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo khác nhau.

Trước chiến tranh TG thứ hai, đa số các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề chủa các nước đế quốc thực dân (trừ Nhật Bản).

Từ sau nam 1945, tình hình ở khu vực này có nhiều thay đổi:

Năm 1949, sự thắng lợi của CM Trung Quốc đã dẫn tới sự ra đời của nước CHND Trung Hoa.

 • Cuối thập niên 90, Hồng Kông và Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài Loan).
 • Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc.
 • Trong cuộc phát triển kinh tế, khu vực này đã đạt được những thành công rực rỡ: TQ trở thành cường quốc thế giới về kinh tế, chiếm 3 trong 4 con rồng kinh tế châu Á ( Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan).

II. Trung Quốc

1. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959).

a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa.

* Sự thành lập:

 • Từ 1946 - 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản
 • Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
 • Tháng 7/1946 đến tháng 6/1947:quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc. Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.

Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

* Ý nghĩa:

 • Thắng lợi này đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.
 • Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.
 • Tạo điều kiện nối liền CNXH từ Châu Âu sang Châu Á và ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

b. Thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959)

HS tự đọc và tham khảo thêm.

2. Trung Quốc trong những năm không ổn định (1959 – 1978)

HS tự đọc và tham khảo thêm

3. Công cuộc cải cách – mở cửa (1978 – 2000)

Tháng 12-1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới với 4 nguyên tắc cơ bản và đã có những biến đổi cơ bản:

Về kinh tế: Có bước tiến nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân đang từng bước được cải thiện.

Về khoa học – kĩ thuật, văn hóa giáo dục: Trung Quốc đều đạt được những thành tựu quan trọng. Trung Quốc phóng 4 tàu Thần Châu vào vũ trụ từ năm 1999 – 2003. Tháng 10/2003, phóng thành công tàu có người lái vào vũ trụ.

Về đối ngoại: từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới, có nhiều đóng góp trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.

B. Trả lời câu hỏi

Câu hỏi trang 20 sgk Lịch Sử 12

– Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Trả lời:

Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển:

 • Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38:
  • 8/1948: nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập (phía Nam bán đảo Triều Tiên).
  • 9/1948: nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời (phía Bắc bán đảo Triều Tiên).
  • Từ tháng 6/1950 đến tháng 7/1953 giữa hai miền.
 • Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Câu hỏi 1 trang 24 sgk Lịch Sử 12

– Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

Trả lời:

Những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

Từ năm 1946-1949: diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

 • 20/7/1946: Tưởng giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • Sau giai đoạn phòng ngư tích cực, Quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.
 • 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

Ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

 • Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 • Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu hỏi 2 trang 24 sgk Lịch Sử 12

– Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000.

Trả lời:

Nội dung cơ bản của đường lối cải cách Trung Quốc: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Mao Trạch Đông) ; tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn nhằm hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang tính đặc sắc Trung Quốc với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Thành tựu : Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là trên 8%. Năm 2000, GDP của Trung Quốc đat hơn 1000 tỉ USD. Cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch căn bản, thu nhập công nghiệp và xây dựng chiếm 51%, dịch vụ 33%, nông nghiệp chỉ còn 16%. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng cao.

Khoa học- kỹ thuật, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng lớn mạnh (năm 1964 chế tạo thành công bom nguyên tử, năm 2003 đưa con người bay vào không gian vũ trụ)

Về đối ngoại, năm 1979, Trung Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Mĩ; từ những năm 80 cải thiện quan hệ với Liên Xô, sau này là Liên bang Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập, bình thường hóa mối quan hệ với Ấn Độ, Mông Cổ, Inđônêxia và các nước khác.

Tháng 11-1991, Trung Quốc và Việt Nam đã khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tháng 7-1997, Hồng Công và tháng 12-1999, Ma Cao đã trở về thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan từng bước cải thiện.

Câu 1 trang 25 sgk Sử 12

Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện

10/1949

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

8/1948

Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập.

9/1949

Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời.

6/1950-7/1953

Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.

2000

Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 1 SGK Lịch sử 12 bài 3

Câu 2 trang 25 sgk Sử 12

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện

1946-1949

Diến ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.

1/10/1949

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.

1953-1957

Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên

1959-1978

Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.

Từ năm 1978-2000

Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại Câu 2 SGK Lịch sử 12 bài 3

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Địa lý lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Bài tiếp theo:

Đánh giá bài viết
1 3.318
Sắp xếp theo

  Giải bài tập Sử 12

  Xem thêm