Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12, được VnDoc.com trình bày chi tiết trong bài viết này. Hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích môn Lịch sử 12 dành cho các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 6 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 12 bài 24. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 116, 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là

A. khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tế

B. ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miến Nam.

C. thống nhất đất nước về mặt nhà nướC.

D. mở rộng quan hệ giao lưu với các nướC.

2. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng đế ra nhiệm vụ thống nhất đất nước vế mặt nhà nước vì

A. đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ, song hai miến còn tổn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

B. đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước muốn có một chính quyền thống nhất,

C. đòi hỏi của thực tế lịch sử dân tộc về nước Việt Nam thống nhất.

D. các ý A, B và c đều đúng.

3. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN từ

A. sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.

B. sau thắng lợi của Chiến dịch Hổ Chí Minh.

C. sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

D. sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

4. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế và trở thành thành viên thứ

A. 139 của tổ chức Liên hợp quổc

C. 159 của tổ chức Liên hợp quốc.

B. 149 của tổ chức Liên hợp quốc.

D. 177 của tổ chức Liên hợp quốc.

Trả lời:

1. C

2. D

3. D

4. B

Bài tập 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

Thời gian

Sự kiện

1. Từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975,

2. Ngày 25-4-1976,

3. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976,

4. Ngày 2-7-1976,

5. Ngày20-9- 1977,

a) Tổng tuyển cử lần thứ hai trong cả nướC.

b) Quốc hội quyết định tên gọi nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

d) Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội

Trả lời:

1-c

2-a

3-d

4-b

Bài tập 3 trang 117, 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn-của cách mạng hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

Nội dung

Miền Bắc

Miền Nam

Thuận lợi

Khó khăn

Trả lời:

Nội dung

Miền Bắc

Miền Nam

Thuận lợi

Qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Đã hoàn toàn giải phóng, nhưng viện trợ từ bên ngoài.

Khó khăn

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ hết sức ác liệt, đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bỏ hoang, chất độc hóa học và bom mìn còn bị vùi lấp nhiều nơi, số người thất nghiệp lên tới hàng triệu người. Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào

Bài tập 4 trang 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Trả lời:

 • Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.
  • Miền Bắc: Sau cách mạng tháng 8 thắng lợi nước VNDCCH ra đời (2.9.1945) và lãnh đạo nhân dân miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời tiến hành cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ ở miền năm
  • Miền Nam: 6.6.1969 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN ra đời, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
 • Tại Đại hội toàn quốc của Đảng (9.1960) đã khẳng định nhiệm vụ chung của cahcs mạng hai mien là đánh mỹ giải phóng miền nam thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Đây chính là nguyện vọng tha thiết của nhân dân hai miền nam Bắc muốn có một đất nước, một chính phủ, một chính quyền thống nhất đại diện cho quyền lợi chung của nhân dân.
 • Căn cứ vào hoàn cảnh trên và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước phù hợp với thực tế lịch sử “nước VN là một, dân tộc VN là một” Đảng ta đã chủ chương phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đây là nhiệm vụ cấp bách và tất yếu của lịch sử VN năm 1975,

Bài tập 5 trang 118, 119 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Quốc hội khoá VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?

Trả lời:

* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:

 • Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đô là Hà Nội; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng;Quốc ca là bài Tiến quân ca.
 • Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố HCM.
 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.
 • 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN.
 • 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • 20/9/1977 Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc

Bài tập 6 trang 119 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước vế mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Trả lời:

 • Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
 • Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.
 • Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị,tư tưởng,văn hóa.
 • Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 908
Sắp xếp theo

  Giải SBT Lịch Sử 12

  Xem thêm