Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng, Đăk Nông năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng, Đăk Nông năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 3 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 60 phút. Phần đáp án đã được cập nhật đầy đủ. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Tôn Thất Tùng, Đà Nẵng năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Cát Bà, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Lịch sử 12
Thời gian làm bài 60 phút

Câu 1 (4.0 điểm): Em hãy trình bày tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn (1952 - 1973) và giải thích nguyên nhân nào dẫn tới sự phát triển đó?

Câu 2 (3.0 điểm): Thông qua hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925, rút ra vai trò của Người đối với cách mạng Việt Nam trong gia đoạn này? Theo em vai trò nào quan trọng nhất?

Câu 3 (3.0 điểm): Em hãy nêu thời cơ Cách mạng tháng Tám? Tại sao nói thời cơ Cách mạng tháng Tám là thời cơ "ngàn năm có một"?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

Câu 1 (3.0 điểm)

1. Sự phát triển

 • Từ 1951 - 1960 kinh tế Nhật phát triển nhanh (0.25)
 • Từ 1960 - 1973 kinh tế có bước phát triển thần kì (tăng 10,8% và 7,8%) (0.25)
 • Từ 1968 nhật vươn lên thứ 2 thế giới (sau Mĩ) (0.5)
 • Đến đầu thập niên 70 nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới (0.5)

2. Nguyên nhân phát triển

 • Nhật coi con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định (0.25)
 • Vai trò lãnh đạo quản lý của nhà nước (0.25)
 • Chế độ làm việc suốt đời và hưởng lương theo thâm niên (0.25)
 • Ứng dụng tốt khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (0.25)
 • Chi phí quốc phòng thấp 1% (0.25)
 • Thu lợi nhuận từ chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam (0.25)

Câu 2 (4,0 điểm)

1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

 • 1911 ra đi tìm đường cứu nước... (0,25).
 • 1917 trở lại Pháp... (0.25)
 • 1919 thay mặt nhân dân An Nam gởi bản yêu sách tới Hội nghị Vecxai ... (0,25)
 • 7/1920 gặp Luận Cương của Lê Nin ... (0,25).
 • 12/1920 Người tham dự Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành Quốc Tế Cộng Sản ... (0,25)
 • 1921 Người cùng một số nhà yêu nước của Angieri thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari .... (0,25)
 • 1923 Người đến Liên Xô ... (0,25)
 • 1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) → 1925 thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. (0,25)

2. Vai trò

 • Tìm ra con đường cứu nước (0.5)
 • Chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam sau này (0.5)

3. Vai trò quan trọng nhất: Tìm ra con đường cứu nước (1.0)

Câu 3 (3.0 điểm)

1. Thời cơ Cách mạng tháng Tám

* Khách quan:

 • Đầu tháng 8/1945 quân Đồng minh tiến công mạnh vào các vị trí của quân Nhật ở châu Á – Thái Bình Dương, 9/8/1945 Liên Xô mở màn chiến dịch tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Trung Quốc (0.25)
 • 9/8/1945 Liên Xô mở màn chiến dịch tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Trung Quốc (0.25)
 • 15/8/1945 Nhật đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện ... (0.25)
 • Tầng lớp trung gian đả ngã hẳn về phía cách mạng ... (0.25)

* Chủ quan:

 • Đảng đã chuẩn bị chu đáo qua 15 năm, nhân dân sẵn sàng nổi dậy khi có lệnh khởi nghĩa (0.25)
 • 13/8/1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố "Quân lệnh số 1", phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước (0.25)
 • Từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945 Hội nghị của Đảng họp thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề đối nội đối ngoại sau khi dành chính quyền (0.25)
 • Ngày 16 đến ngày 17/8/1945 Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hố Chí Minh làm Chủ tịch (0.25)

2. Thời cơ ngàn năm có một

 • Chưa có lúc nào như lúc này, cách mạng nước ta hội tụ được những điều kiện thuận lợi như thế ... (0.5)
 • Thời cơ "ngàn năm có một" chỉ tồn tại trong thời gian từ sau khi quân Nhật đầu hàng, đến trước khi quân Đồng Minh kéo vào ... (0,5)
Đánh giá bài viết
1 707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm