Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm, nhằm phục vụ việc ôn tập và củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi học kì I sắp tới.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

1

B

11

C

21

A

31

B

41

D

2

D

12

D

22

C

32

B

42

A

3

B

13

A

23

C

33

B

43

B

4

C

14

A

24

D

34

B

44

C

5

C

15

D

25

D

35

A

45

A

6

D

16

C

26

A

36

B

46

A

7

D

17

B

27

D

37

D

47

C

8

D

18

D

28

B

38

D

48

A

9

C

19

C

29

B

39

B

49

C

10

A

20

A

30

C

40

A

50

D

Đánh giá bài viết
1 1.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm